Dokážeš správne určiť všetky kľúče?

Aké dobré je tvoje priestorové vnímanie? Môžeš si to ľahko overiť jednoduchým testom. Tvojou úlohou bude priradiť k zámkam správne kľúče. Ak sa ti podarí dobre priradiť všetky, môžeš si zatlieskať a považovať sa za génia? Si pripravený? Môžeme začať, len si niekam poznač svoje odpovede, aby si ich vedel porovnať s riešením.

 

#1

a1

#2

b1

#3

c1

#4

d1

#5

e1

#6

f1

 

Riešenie na ďalšej strane