Reklama/advertisment

25. Júna 2015 sa na Slovensku rozdávali objatia asi všade, kam ste sa pohli. Do projektu sa zapojilo niekoľko mládežníckych parlamentov na Slovensku, ako aj neformálnych skupín, občianských združení či mladých iniciatív.

Reklama/advertisment

Prinášame vám atmosféru Hug Day z miest Poprad, Tučianské Teplice a Stará Ľubovňa. Mládežnícke parlamenty v týchto mestách sa aktívne zapojili do Hug day a takýmto spôsobom rozdávali radosť okoloidúcim a známym.

Reklama/advertisment
Objatie naozaj dokáže spríjemniť celý deň!

„HUG DAY v Turčianskych Tepliciach usporiadal už po tretíkrát Mestský parlament mladých a dopadol SUPER! Nie len že slniečko sa na všetkých usmievalo, ale aj mládež rozdávala úsmevy, objatia a radosť po uliciach mesta. Hneď ráno vyobjímali študentky a učiteľov z pedagogickej a sociálnej akadémie, potom žiakov a učiteľov v základnej škole, pokračovali do materských škôl, obchodov, inštitúcií, domova dôchodcov, kúpeľov, daňového úradu, miestneho gymnázia a nevynechali ani mestský úrad. Najvďačnejšími však boli starí ľudia v domove dôchodcov, ktorí sa pri každom objatí rozžiarili, akoby ich objali ich blízki. Všetci veríme, že takmer 6 500 objatí prinieslo úsmev a slnko nie len na tváre objatých ale aj do ich srdca.“

Eva

„HUG DAY v Poprade – Fantastické bolo, keď sme boli na železničnej stanici a s transparentmi sme sa postavili pred rýchlik. Ľudia nám z okien mávali a posielali pusinky :-)“

                                                                                                                                          Jakub

Hug day Poprad

rozdávali objatia

rozdávali objatia


poprad 4

poprad 5

rozdávali objatia

 

Hug day Stará Ľubovňa

st. lub 1

st. lub 2

rozdávali objatia

st. lub 4

 

Hug day  Turčianské Teplice

st. lub

 

 

turč. tepl 5

turč. teplice 1

turč. teplice 2

rozdávali objatia

turč. teplice

Loading...