Ako hovorí známe porekadlo: Láska ide cez žalúdok

miluju ženy

Zdroj: Vlastná tvorba