Šikana spolužiakov sa nevypláca, otec ho potrestal svojským spôsobom

Šikana spolužiakov sa nevypláca, otec ho potrestal svojským spôsobom

Čo je to vlastne Šikana?

Šikanovanie  je prílišné zámerné preháňanie osoby, kladenie jej prekážok, násilné ponižujúce správanie voči nej alebo jej týranie zo strany jednotlivca alebo skupiny, spravidla ak sa táto osoba nemôže tejto situácii vyhnúť a nie je schopná sa jej účinne brániť. Pre šikanovanie je typický nepomer síl medzi páchateľom a obeťou a častá pasivita a bezmocnosť obete. Šikanované sú spravidla osoby slabšie, menej informované či akokoľvek výraznejšie odlišné.

Podľa toho, v akej sociálnej skupine sa šikana deje, sa používajú tiež nasledujúce termíny:

  • šikana medzi mládežou
  • šikana medzi dospelými na pracovisku

Šikana medzi mládežou označuje šikanovanie žiakov medzi sebou, a to najčastejšie bitkou, nadávkami, posmechom, ohováraním, hrozbami, okrádaním, vyobcovaním z kolektívu. Prvé príznaky šikany možno zaznamenať už na materských školách.

Šikana na pracovisku medzi dospelými možno stručne charakterizovať ako systematické zákulisné intrigovanie, omedzovanie, teror riadený kolegami na pracovisku.

Tak tento mladík na videu šikanoval svojich spolužiakov v škole. Keď sa o tom dozvedel jeho otec, rozhodol sa, že mu dohodí zápas s profi boxerom, aby pocítil na vlastnej koži aké je to dostať nakládačku. Viac už vo videu!

Zdroj: youtube.com, wikipedia.org

Written By :

Magazín, ktorý tvoríme spolu