Od rozpadu Československa ubehlo niekoľko rokov, avšak, aj napriek tomu si Slováci s Čechmi rozumejú a navzájom sa vedia dorozprávať. Teda aspoň si to väčšina z nás myslí.

Teraz máte jedinečnú možnosť vyskúšať, či naozaj ste zbehlí v češtine. Pripravte sa, začíname.

Vaša úloha je jednoduchá. Stačí, aby ste preložili tieto české výrazy do slovenčiny.

játra
kyčle
mícha
páteř
kotníky
plíce
jícen
ledviny
tlusté střevo
průdušnice

Správne odpovede nájdete na druhej strane.