Mobily – neopustíme bez nich domov, panikárime, keď ich nemôžeme nájsť, či keď máme málo percent batérie. Potrebujeme ich mať stále pod kontrolou. Nie sú pre nás však len prospešné, vysielajú do nášho tela i žiarenie, ktoré spôsobuje rakovinu.

Existujú dva druhy elektromagnetického žiarenia:

  1. ionizujúce – toto žiarenie je vysokofrekvenčné (napr. röntgenové alebo kozmické lúče)
  2. neionizujúce – žiarenie je nízkofrekvenčné (napr. rádiová či sieťová frekvencia)

Mobilné telefóny vysielajú neionizujúce žiarenie prostredníctvom svojich antén. Žiarenie je produkované najmä počas hovorov a pri pripojení na wi-fi, no šíri sa i dosť dlhú dobu po skončení volania, či odpojení od wi-fi.

1-phone-radiation

V roku 2009 bola uskutočnená štúdia, ktorá skúmala 150 mužov, ktorí nosili mobil pripevnený k opasku 15 hodín denne po dobu šiestich rokov. Ukázalo sa, že u týchto chlapov sa znížila kostná hustota v oblasti panvy a to viac na tej strane, na ktorej nosili mobil.

Jeden prípad dokonca zaznamenal ženu bez predispozície k rakovine, ktorej pri skúmaní zistili, že rakovinou zasiahnuté bunky sú koncentrované do tvaru telefónu. To im prišlo zvláštne, no žena neskôr priznala, že nosila svoj mobil zastrčený v podprsenke.

Na youtube je dokonca video, ktoré hovorí o tejto téme:

Pokračovanie na ďalšej strane