Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Ako globálne firmy pristupujú k rovnosti odmeňovania

Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie riadenia a automatizácie energetiky získala ocenenie za iniciatívu spravodlivého odmeňovania na pôde Svetového ekonomického fóra.

8.2.2023 (SITA.sk) – Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie riadenia a automatizácie energetiky získala ocenenie za iniciatívu spravodlivého odmeňovania na pôde Svetového ekonomického fóra. Toto ocenenie je uznaním úsilia spoločnosti Schneider Electric o podporu inklúzie a starostlivosti prostredníctvom presadzovania rovnosti v odmeňovaní na celom svete.

Globálna iniciatíva spoločnosti Schneider Electric zameraná na rovnosť v odmeňovaní sa začala v roku 2014 pilotnými projektmi v 12 krajinách. Odvtedy bola implementovaná vo viac ako 100 krajinách a do konca roka 2020 dosiahla 99,6 % všetkých zamestnancov spoločnosti.

„Je pre nás cťou byť ocenený za náš trvalý záväzok k rodovej rovnosti. Veríme, že inkluzívna a starostlivá firemná kultúra je kľúčom k vytvoreniu udržateľnej budúcnosti. Chceme priniesť dlhodobý pozitívny vplyv pre našich ľudí, našu spoločnosť a našu planétu – a to sa dá dosiahnuť len poskytnutím spravodlivých príležitostí pre všetkých a všade. V tejto oblasti sme za posledné roky dosiahli veľký impulz a pokrok a sme odhodlaní pokračovať v pevnom zapájaní rovnosti a inklúzie do všetkých fáz práce našich zamestnancov,“ hovorí Charise Le, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Schneider Electric.

Na Slovensku zamestnáva Schneider Electric viac ako 200 ľudí na obchodných aj projektových pozíciách. Aktívne budujeme rôznorodé medzinárodné tímy z pohľadu veku, národnosti aj pohlavia. Prax ukazuje, že rôznorodosť má priamy vplyv na výkonnosť tímu aj zdravé pracovné prostredie. Špecificky v slovenskom kontexte je naším cieľom k elektrotechnike pritiahnuť viac žien,“ hovorí Jarmila Belicová, generálna riaditeľka Schneider Electric Slovensko.

Svetové ekonomické fórum v spolupráci so spoločnosťou McKinsey & Company vytvorili platformu Global Parity Alliance, ktorá presadzuje efektívne riadenie diverzity, rovnosti a inklúzie (DEI). Aliancia identifikuje iniciatívy s preukázaným vplyvom, zdieľa poznatky, ktoré boli kľúčom k ich úspechu, a povyšuje opatrenia v oblasti DEI na úroveň vedenia spoločností.

Globálna iniciatíva spoločnosti Schneider Electric zameraná na rovnosť v odmeňovaní umožnila medziročné zlepšenie rozdielov v odmeňovaní žien, a to prostredníctvom:

Globálno-lokálny rámec odmeňovania: jednotná globálna metodika na riešenie rozdielov v odmeňovaní, ktorá sa začala spoločnou definíciou „rozdielov v odmeňovaní“, konzistentným prístupom k meraniu rozdielov a celopodnikovým cieľom; miestne tímy ľudských zdrojov boli potom oprávnené definovať akčné plány na odstránenie rozdielov na základe potrieb a podmienok miestneho trhu.
Proces revízie odmeňovania: nastavený na štvrťročnej báze na globálnej a miestnej úrovni s cieľom preskúmať kľúčové ukazovatele výkonnosti a identifikovať vznikajúce nedostatky; proces tiež integroval proces úpravy spravodlivého odmeňovania do ročných revízií platov s cieľom identifikovať a odstrániť nedostatky.
Zvyšovanie kvalifikácie tímov pre odmeňovanie ľudských zdrojov a vedúcich oddelení: Schneider vyškolil odborníkov na ľudské zdroje a manažérov oddelení, aby zvýšil ich povedomie o vplyve rodových predsudkov na odmeňovanie a vybavil ich nástrojmi, ktoré potrebujú na prijímanie spravodlivých rozhodnutí o odmeňovaní počas celého procesu náboru, povyšovania a prehodnocovania odmeňovania.
Automatizácia údajov: zaviedla automatizovanú analýzu údajov a podávanie správ prostredníctvom svojho personálneho informačného systému s cieľom identifikovať rozdiely v odmeňovaní prostredníctvom presného sledovania kľúčových faktorov počas celého životného cyklu zamestnanca.

Spoločnosť Schneider Electric rozšírila svoj program spravodlivého odmeňovania a stanovila si cieľ dosiahnuť a udržať rozdiel v odmeňovaní všetkých zamestnancov na úrovni < 1 % a do roku 2025 dosiahnuť rodovú vyváženosť 50:40:30 (t. j. ženy by mali tvoriť 50 % všetkých nových zamestnancov, 40 % všetkých manažérov v prvej línii a 30 % vrcholového vedenia). Spoločnosť sa tiež bude snažiť zaviesť nástroj simulátora rovnosti v odmeňovaní, ktorý poskytne širší prehľad o údajoch o rozdieloch v odmeňovaní a pomôže manažérom, obchodným partnerom v oblasti ľudských zdrojov a náborovým pracovníkom pri vytváraní spravodlivých ponúk potenciálnym kandidátom.

Informačný servis

Viac k témam: Odmeňovanie, PR, Schneider Electric
Zdroj: SITA.sk – Ako globálne firmy pristupujú k rovnosti odmeňovania © SITA Všetky práva vyhradené.

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií