fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Ako správne triediť odpad od roku 2022

Produkcia odpadu na Slovensku každým rokom rastie. V roku 2020, ktorý bol poznačený pandémiou a lockdown-om, podľa ŠÚ SR dosiahla 2,43 miliónov ton komunálneho odpadu.

Máte tip? napíšte nám mailom

Priemerný obyvateľ Slovenska tak vyhodili do odpadových nádob 446 kg smetí. V prepočte na jeden deň to predstavuje viac ako 1,2 kg odpadu.

Recyklácia je stále nízka

Miera recyklácie je na Slovensku  43,7 % a približne 8 % komunálneho odpadu sa vlani zhodnotilo na elektrickú energiu alebo teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO). Napríklad v susednom Rakúsku sa 59 % komunálneho odpadu recykluje alebo kompostuje, 39 % sa energeticky zhodnocuje v ZEVO a iba 2 % odpadu končia na skládkach.

Ako triediť odpad

Rýchle rozdelenie

  • Žltá nádoba – plasty
  • Zelená nádoba – sklo
  • Modrá nádoba – papier
  • Červená nádoba – kov
  • Hnedá nádoba – biodpad
  • Béžová nádoba- šatstvo

 

Modré nádoby na papier

Vhadzujte sem: SUCHÉ A NEZNEČIDTENÉ noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová lepenka a iné.

Nevhadzuje sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Zelené nádoby na sklo

Vhadzujte sem: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy, poháre,fľaše bez vrchnákov.

Nevhadzujte sem: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

pexels shvets production
pexels shvets production

Žlté nádoby na plasty

Vhadzujte: PET fľaše od nápojov (pred vhodením ich stlačte) kelímky, igelitové vrecká, fólie, polystyrén, obaly z kozmetických produktov, polystyrén, obaly z pracích práškov a kozmetiky.

Prečítajte si tiež:
Charles o ekologickej kríze: "Je to najväčšia hrozba, akej kedy ľudstvo čelilo"

Kelímy napríklad od jogurtov nie je potrebné umývať. Drobné pozostatky jogurtu nevadia, plasty sa pred spracovaním perú. Stačí jogurt alebo iný produkt dôsledne vyškrabať a prípadne opláchnuť malým množstvom vody aby nezašpinil aj čistý odpad v nádobe.

Ak obec určí, že tam možno vhadzovať aj kovy, potom plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín), drobné kovové predmety, drôty.

Nevhadzujte sem: PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

 

Červené nádoby na kovy

Vhadzujte: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Nevhadzujte: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Hnedé nádoby na bioodpad

Vhadzujte: biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju. Tiež môžete použiť biologicky rozložiteľné vrecká na odpad

Nevhadzute: vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

 

Zálohované PET fľaše a plechovky

Na Slovensku je od 1. januára 2022 oficiálne spustené zálohovanie nápojových obalov. PET fľaše a plechovky označené logom zálohového systému. V obchodoch stále nájdete aj nevratné  PET  fľaše. Predajcovia môžu dopredávať nápoje v nezálohovaných fľašiach a plechovkách až do konca júna 2022.

Prečítajte si tiež:
Greta Thunberg vraj nie je spôsobilá viesť ľudí: Vyjadril sa tak uznávaný detský psychiater
zálohované fľaše plechovky označenie
Zálohované fľaše plechovky označenie

Zber textilu

Staré šatstvo, nepotrebný bytový textil, topánky či doplnky k oblečeniu môžete darovať charite alebo hodiť do kontajnera na to vyhradeného. V každom meste nájdete béžové kontajnery určené na zber šatstva.

Vhadzujte: Čisté odevy, obuv, doplnky (napr. čiapky a opasky), plyšové hračky, bytový textil (napr. závesy či obliečky).

Nevhadzujte sem:  paplóny, vankúše, záclony, koberce, znečistené a poškodené odevy

 

Zberné dvory

V niektorých obciach je možné odpady z obalov (najmä tých obalov, ktoré nie je možné z dôvodu ich veľkosti odhodiť do zberných kontajnerov alebo nádob) odniesť aj na špeciálne miesta na to určených zberných dvorov.

 

Rady a tipy na záver ako triediť odpad

  • Kartón od vajec sa neseparuje ako papier. Tento materiál už nie je možné znova recyklovať preto ho vyhoďte do komunálneho odpadu alebo do kompostu.
  • Zrkadlo nepatrí do skla
  • Polystyrénové termoobaly na jedlo z reštaurácii patria do žltého koša na separovaný odpad. Polystyrén na izoláciu budov je potrebné odniesť na zberný dvor ako stavebný odpad.
  • Krabica od pizze sa nedá recyklovať rovnako ako kartónové držiaky na poháre. Ide o viackrát zrecyklovaný obal, ktorý patrí do kompostu.
Máte tip? napíšte nám mailom
Zdroj odpad.sk odpady-portal.sk
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií