fbpx
BIG JUMP: Ľudia na mnohých miestach v Európe hromadným skokom do vody upozornili na jej nedostatočnú ochranu

BIG JUMP: Ľudia na mnohých miestach v Európe hromadným skokom do vody upozornili na jej nedostatočnú ochranu

Tisíce ľudí z 18 európskych krajín skočili v nedeľu (8.7.) v rámci podujatia Big Jump do riek, potokov a jazier.

Aktivisti, verejnosť, umelci a športovci symbolickým skokom do vody vyjadrili podporu ochrane vodných plôch a tokov.

Podujatie zorganizovala Európska riečna sieť v spolupráci so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF), ktorý vyzval členské štáty Európskej únie, aby posilnili svoje snahy v zlepšovaní stavu vôd.

“Cieľom bolo upozorniť na problematiku európskych vôd a odkázať lídrom, že je potrebné urobiť viac pre ochranu vodných tokov. Voda ovplyvňuje každého z nás a všetko, a sú to ľudia, príroda a ekonomika, ktoré ponesú konečné dôsledky nedostatočnej ochrany vôd,” povedala Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

big jump
Zdroj: facebook.com/WWF Slovakia/Martin Tocik

Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) len 40 percent európskych vôd je v dobrom stave. Účastníci Big Jump odkázali štátom EÚ, že je nevyhnutné dodržiavať legislatívu, ku ktorej sa zaviazali a zlepšiť súčasný stav vôd. “Ukázalo sa, že od roku 2000, kedy bola legislatíva prijatá, štáty neprijali potrebné opatrenia na zlepšenie stavu vôd. Takmer polovica vodných tokov na Slovensku nie je v dobrom stave,” vysvetlila Plassmann.

Big Jump sa prvýkrát konal v roku 2002, odvtedy sa na ňom zúčastnilo viac ako 200.000 ľudí. V tomto roku bratislavskí účastníci skočili do Karloveského ramena Dunaja, v Trenčíne, Piešťanoch a Liptovskom Mikuláši sa skákalo do Váhu, v Banskej Bystrici ľudia diskutovali o ochrane Hrona.

V nedeľu 8. júla symbolicky skočili do riek a jazier v Európe tisícky ľudí💦, aby upozornili na potrebu chrániť rieky. Voda nie je komerčný produkt, ale prírodné bohatstvo, o ktoré sa musíme starať a chrániť. Tohtoročný BIG JUMP bol zatiaľ najväčší v histórii. Skákalo sa na viac ako 160 miestach v 18 krajinách Európy. ĎAKUJEME🙏🏻🐼 Čoskoro budeme potrebovať vašu pomoc. V EÚ sa rozhoduje o budúcnosti ochrany vôd a hrozí, že politika v ochrane vôd sa stane ešte menej účinnou ako je dnes. #bigjump #protectwater #protectrivers #nature #slovakia #wwf #wwfslovakia

Zveřejnil(a) WWF Slovakia dne Úterý 10. července 2018

Zdroj: http://www.teraz.sk/magazin/enviro-tisice-ludi-skokom-do-vody-upozor/336550-clanok.html

Foto: https://www.facebook.com/wwfslovakia/photos/pcb.1896614660630843/1896614557297520/?type=3&theater, https://www.facebook.com/wwfslovakia/photos/a.1453121924980121.1073741827.1410201375938843/1898901330402176/?type=3&theater

Google+ Linkedin

Autor:

Obdivovateľka umenia vo všetkých jeho formách, hľadajúca a nachádzajúca ho všade okolo seba. Fotografiami si zaznamenávam svet, najradšej cez dokumentárnu fotografiu, ľudí a ich príbehy. Redaktorka, editorka, korektorka. Milujem hrabanie sa v textoch a hľadanie chybičiek.