Etiketa slušného správania: Viete, ako máte rodičom predstaviť svoju polovičku?

Etiketa slušného správania: Viete, ako máte rodičom predstaviť svoju polovičku?

Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania. Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie k ohľaduplnosti, empatii, citlivému prístupu k ostatným a pod. Spoločnosť vytvárajú ľudia. Koľko je ľudí, toľko je aj spoločenských situácií, spôsobov komunikácie medzi nimi, či štýlov jednania. Každá situácia je jedinečná, neopakovateľná. Opakujú sa len princípy a pravidlá, ktorých v skutočnosti nie je mnoho.
Naše správanie môže byť prirodzené a zároveň v súlade s pravidlami etikety. Základom slušnosti je úcta a ohľaduplnosť k blížnym; zahŕňa aj úctu k sebe samému.


Ako predstaviť svojho nastávajúceho alebo nastávajúcu svojim rodičom? V tomto videu dostanete odpoveď na túto otázku, ale aj mnohé iné.

zdroj: www.youtube.com

PREČÍTAJTE SI TIEŽ  Etiketa slušného správania: Viete, ako správne podať ruku?
Google+ Linkedin