Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Na zápasy MS v hokeji sa nedostanete s vlastným jedlom či pitím. Na čo všetko treba pred vstupom myslieť?

Záchranári, hasiči, policajti, stovky pracovníkov SBS, usporiadateľov a dobrovoľníkov budú zabezpečovať bezpečnosť účastníkov a návštevníkov 2019 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Tie sa začínajú už 10. mája. 

Arény sa otvárajú 1,5 hodiny pred začiatkom stretnutia. Organizátori upozorňujú fanúšikov, aby prišli na zápasy v dostatočnom predstihu a mohli sa tak podrobiť bezpečnostnej kontrole. Do arén v Bratislave a Košiciach sa dostanú s vlajkami, bubnami, ale nie s píšťalami, megafónmi či fotoaparátmi s teleobjektívom.

Na vstupe čakajú návštevníkov dve úrovne kontroly – prvá bude bezpečnostná (fanúšik sa zároveň preukáže platnou vstupenkou), v rámci druhej si divák platný lístok označí. Bezpečnostné kontroly sú pripravené v súlade so slovenskými zákonmi. Pri vstupe do hál prejdú diváci bezpečnostnými rámovými detektormi kovov, aké sú známe z letísk.

„Požiadavku slovenskej polície v zmysle zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí kvitovala aj Medzinárodná hokejová federácia. Bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá. Problémom chceme predovšetkým predchádzať. Naším cieľom je, aby majstrovstvá sveta boli pre všetkých príjemným sviatkom a oslavou hokeja,“ povedal riaditeľ organizačného výboru 2019 IIHF MS Igor Nemeček.

Zdroj: hokej.pravda.sk

Bezpečnostné opatrenia sú pripravené pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, Steel aréne v Košiciach vrátane tréningových hál, v okolí hotelov, kde bývajú akreditovaní účastníci, i vo fanzónach. Diváci by na zápasy mali chodiť s dostatočným časovým predstihom a pred vstupom do arén sledovať pokyny pracovníkov usporiadateľskej služby.

Pozor na alkohol

Štadióny sa otvárajú 90 minút pred začiatkom zápasu, prípadne bezprostredne po skončení predchádzajúceho stretnutia a vyprázdnení haly. Jedna vstupenka umožňuje vstup len pre jednu osobu, aj deti v akomkoľvek veku musia mať vlastný lístok. Po každom stretnutí sa štadióny vyprázdnia. Fanúšikovia musia arénu opustiť aj v prípade, že majú vstupenku na ďalší duel. Návštevníkom, ktorí budú zjavne pod vplyvom alkoholu, vstup na štadión bezpečnostní pracovníci neumožnia.

Pohyb v okolí štadiónov je voľný s výnimkou bezpečnostnej zóny v bezprostrednej blízkosti oboch arén. Vstup do nej bude cez kontrolu, ktorá zahŕňa vizuálnu kontrolu vstupenky, prechod rámovým detektorom a prípadnú kontrolu hmatom.

Zdroj: hokej.pravda.sk

„Do bezpečnostnej zóny i do hál je povolený vstup s pánskou príručnou taškou, dámskou kabelkou či malým batôžkom. Všetko ostatné, čo sa nedá uložiť pri sedadlách v hľadisku tak, aby to neobťažovalo ďalších návštevníkov, nie je povolené. Rovnako je zakázané aj vnášanie jedál a nápojov. Pri oboch štadiónoch budú zriadené úschovne, v ktorých si môže návštevník odložiť zdarma nepovolené predmety či veľkú batožinu. Prosíme fanúšikov o trpezlivosť pri vstupných kontrolách,“ povedal bezpečnostný manažér bratislavskej haly Marek Bednárik.

Fanúšikovia môžu vstupovať do hál aj s bubnami i vlajkami na plastových tyčiach s maximálnou dĺžkou 1,5 m. Zakázané sú však vlajky na teleskopických železných žrdiach či na drevených tyčiach. Na vlajkách i plagátoch nesmú byť texty, ktoré hovoria o potláčaní základných ľudských práv a slobôd či podporujú a podnecujú nenávisť a násilie. V súlade s Návštevným a organizačným poriadkom 2019 IIHF MS nie sú povolené na zápasoch píšťalky, tlakové zvukové spreje, megafóny či vuvuzely.

S vlastným jedlom či pitím vás dnu nepustia

Do hál je zakázané vnášať omamné látky, sklenené predmety, parfumy, horľaviny, laserové ukazovadlá, svietiace baterky, blikajúce zariadenia, majáky, stlačené plyny, zbrane, výbušniny či ďalekohľady. Do arény nemôžete ísť ani s vlastným jedlom a pitím. Zákaz vstupu platí i pre zvieratá.

V hľadiskách nebude povolená ani profesionálna fotografická technika. Počas celého šampionátu platí, že vyhotovovanie obrazových či zvukových záznamov pre komerčné účely je zakázané. Majiteľmi práv sú televízne spoločnosti a akreditovaní zástupcovia médií. Záznamy divákov nesmú byť zverejňované v súvislosti s komerčným využitím.

V oboch halách platí prísny zákaz fajčenia. Fajčiari môžu štadión opustiť a opakovane sa doň vrátiť. Je však dôležité, aby vždy prešli turniketovým systémom. Fajčiť môžu na námestí pred halou v bezpečnostnej zóne.

Pokyny a odporúčania pre fanúšikov

 • Štadióny sa otvárajú 1 hodinu 30 minút pred zápasom, prípadne po skončení predchádzajúceho stretnutia.
 • Na jednu vstupenku je umožnený vstup jednej osobe bez rozdielu veku, čo znamená, že deti v akomkoľvek veku musia mať na vstup na štadión vlastnú vstupenku.
 • Po prvom, prípadne druhom zápase (počas hracích dní s tromi zápasmi), usporiadateľská služba vyprázdni štadión.
 • Po vyprázdnení štadiónov je vstup opätovne umožnený divákom s platnými vstupenkami na ďalšie stretnutia.
 • Divákom odporúčame prísť na štadión s dostatočným časovým predstihom z dôvodu vykonávania bezpečnostnej kontroly.
 • Každý fanúšik musí mať pri sebe doklad totožnosti a platnú vstupenku počas celého zápasu.
 • Je nutné sedieť na mieste, na ktoré má fanúšik zakúpenú vstupenku.
 • Po skončení zápasu je povinnosťou každého v čo najkratšom čase opustiť štadión.
 • Vstup na štadióny nebude umožnený fanúšikom, ktorí budú pod zjavným vplyvom alkoholu.

Bezpečnostné kontroly

 • Prvá kontrola je bezpečnostná a fanúšikovia sa ňou dostanú do bezprostrednej blízkosti štadióna. Zahŕňa vizuálnu kontrolu vstupenky na konkrétne stretnutie + kontrolu v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení iných zákonov (prechod rámovým detektorom, kamerová kontrola, prípadná kontrola hmatom).
 • Druhá kontrola je pri vstupe na štadión – prechod turniketovým systémom.
 • Pohyb v okolí štadióna je voľný – okrem vytvorenej bezpečnostnej zóny v bezprostrednej blízkosti arén.
 • Do bezpečnostnej zóny v bezprostrednom okolí štadióna nie je povolené prinášať zakázané predmety (špecifikované nižšie), nadrozmernú batožinu (rozumie sa ňou batožina, ktorú fanúšik nevie uskladniť na svojom mieste tak, aby ňou neobťažoval ostatných fanúšikov – povolené sú malé ruksaky a kabelky), nie je povolené tiež vnášať jedlá a nápoje.
 • Pri oboch štadiónoch budú zriadené úschovne batožiny – zdarma.
 • Fajčenie na štadiónoch je zakázané – fanúšikom je umožnené opustiť a opakovane sa vrátiť na štadión, je dôležité vždy prejsť turniketovým systémom.

Nedovolené predmety

Nedovolené predmety špecifikuje návštevný poriadok podujatia, ktorý korešponduje so zákonom č. 1/2014 Z.z.organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení iných zákonov.

Medzi zakázané predmety patria:

 • strelné zbrane,
 • pyrotechnika,
 • chladné zbrane, tyče, boxery a pod.,
 • akékoľvek jedlo a nápoje,
 • píšťalky, vuvuzely, tlakové zvukové spreje, megafóny a pod.,
 • zariadenia, ktorých svetelné žiarenie pôsobí na ostatných účastníkov podujatia, napríklad baterky, blikače, majáky, laserové ukazovadlá a pod.,
 • vlajky na železných či drevených tyčiach (povolené vlajky na plastových tyčiach s maximálnou dĺžkou 1,5 m),
 • akékoľvek zariadenie alebo prístroj, pomocou ktorého by bolo možné vyhotovovať profesionálne zvukové/ zvukovo-obrazové záznamy, vysielať alebo akýmkoľvek iným spôsobom šíriť prostredníctvom internetu alebo iného média zvukové/zvukovo-obrazové záznamy, správy, opisy či výsledky podujatia, jeho celku alebo časti, s výnimkou mobilných telefónov, tabletov a PDA zariadení,
 • fotoaparáty s teleobjektívom,
 • akékoľvek zvieratá,
 • propagačné a komerčné predmety akejkoľvek povahy,
 • písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
 • písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Zdroj: oficiálna tlačová správa SZĽH

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií