Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Ocenenie Via Bona Slovakia je dôkazom, že čoraz viac firiem sa zapája do riešenia celospoločenských problémov

Nadácia Pontis ocenila najzodpovednejšie firmy za rok 2022

23.5.2023 (SITA.sk) – Nadácia Pontis ocenila najzodpovednejšie firmy za rok 2022.

Predsudky voči ľuďom z marginalizovaných komunít alebo ľuďom so znevýhodnením, šírenie dezinformácií a hoaxov, závislosť od internetu, kyberšikana aj poruchy zraku v ranom detstve. Práve tieto spoločenské problémy reflektovali vo svojich aktivitách najzodpovednejšie firmy za rok 2022, ktoré získali ocenenie Via Bona Slovakia. Nadácia Pontis ním už 23 rokov zviditeľňuje inšpiratívne príklady zodpovedného podnikania, ktoré menia Slovensko k lepšiemu.

O ocenenie Via Bona Slovakia 2022 sa uchádzalo 60 malých, stredných aj veľkých firiem, čo je najviac od roku 2016. Nadácia Pontis prijala celkom 66 nominácií v siedmich kategóriách. Nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov a odborníčok z firemného, neziskového i verejného sektora, posunuli do finále 20 nominácií a v druhom kole spomedzi nich vybrali víťazov.

„Aj napriek náročnej dobe, ktorá výrazným spôsobom zasiahla aj do fungovania firiem – pandémia, vojna na Ukrajine, energetická kríza a inflácia – mnohé z nich nepoľavujú vo svojom úsilí byť spoločensky zodpovednými. Práve naopak, čoraz viac firiem začína cez svoje podnikanie riešiť závažné celospoločenské problémy, dôkazom čoho sú aj víťazi tohtoročného ocenenia Via Bona Slovakia,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia 2022

Víťazom v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť Whirlpool Slovakia za celostný prístup k zodpovednému podnikaniu, ktorý inšpiruje nielen v rámci regiónu východného Slovenska, ale aj v ďalších krajinách pôsobenia skupiny.

Zodpovedné podnikanie spoločnosti je primárne orientované na kvalitu ľudského kapitálu, k dominantným témam patrí zamestnávanie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Whirlpool ich učí nielen pracovným návykom, ale aj ako obsluhovať techniku vo výrobných halách tak, aby svoje znalosti a zručnosti mohli uplatniť v ktorejkoľvek výrobnej sfére. V Poprade, regióne s vysokou nezamestnanosťou, v súčasnosti zamestnáva 23 % ľudí rómskeho pôvodu, ale aj inak sociálne znevýhodnené skupiny. Stabilita a spokojnosť zamestnancov sa prejavuje minimálnou fluktuáciou a lojalitou počas dlhých rokov. K ich rozvoju prispievajú aj tréningové a kompetenčné centrá pre rovnosť príležitostí, ktoré firma vybudovala z vlastných zdrojov.

V oblasti ochrany životného prostredia sa závodu podarilo dosiahnuť rekordne nízke úrovne spotreby energie a vody na jeden vyrobený spotrebič, do roku 2030 sa tiež zaviazal dosiahnuť nulovú bilanciu emisií. Ako výrobca kuchynských spotrebičov pomáha predchádzať plytvaniu potravinami. Prostredníctvom kampane Chvíle, ktorými sa neplytvá, edukuje triedy prvého stupňa základných škôl o tom, ako v domácnosti neplytvať jedlom. Whirlpool sa tiež aktívne zapája do pomoci miestnej komunite, najmä ľuďom v núdzi.

Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť Herba Drug za rozvoj regiónu s akcentom na prácu s komunitami, podporu slovenskej výroby a dlhodobo udržateľné podnikanie s charakterom rodinnej firmy.

Rodinná firma Herba Drug je najväčším výrobcom kozmetiky na Slovensku. Produkty vyvíja vo vlastných laboratóriách, pri ich výrobe a predaji spája vysokú kvalitu s dostupnou cenou. Firma sídli v Smižanoch, v obci na východnom Slovensku. Hoci by pre ňu bolo ekonomicky výhodnejšie podnikať na západnom Slovensku, považuje za dôležité rozvíjať svoj región. Zamestnanie poskytuje ľuďom z obce a blízkeho okolia – zamestnáva ženy pred dôchodkom, ľudí rómskeho pôvodu, ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhé roky vo firme pracovali aj nepočujúci. Vďaka svojmu prístupu, benefitom a dobrým vzťahom na pracovisku sa firma môže pochváliť dlhodobými zamestnancami a zamestnankyňami, ku ktorým sa pridávajú ďalšie rodinné generácie.

Herba Drug pred ziskovosťou uprednostňuje podporu lokálnych dodávateľov, aj napriek vyšším cenám. Firma pomáha ľuďom v núdzi v rámci celého Slovenska, podporuje talenty, vzdelávanie a občiansky aktivizmus v regióne. V roku 2022 spustila projekt Z nemocnice za dobrodružstvom, v rámci ktorého zabezpečuje pre detských onkologických pacientov na Slovensku a ich rodičov jemnú kozmetiku, ale aj zábavné úlohy na dlhé dni liečby. Po liečbe sa môže každý pacient spolu s rodičom zúčastniť výletu v Bachledovej doline.

Víťazom v kategórii Zelená firma sa stala spoločnosť OLO za cirkulárne riešenie a odvahu vytvoriť projekt bez legislatívnych nástrojov, z ktorého je už dnes lovebrand s potenciálom inšpirovať ostatné mestá na Slovensku.

Bratislavské centrum opätovného použitia funguje ako mestské re-use centrum – je miestom, kde dostávajú nepotrebné, no zachovalé a stále využiteľné predmety druhú šancu. Projekt slúži ako nástroj predchádzania vzniku odpadov, pretože každý si v ňom môže nájsť to, čo potrebuje, a zároveň sa v ňom môže zbaviť prebytku predmetov z domácnosti zmysluplne a ekologicky. Súčasťou KOLA je aj HUB cirkulárnych myšlienok a nápadov – osvetové a kreatívne centrum pre ľudí z Bratislavy a okolia, v ktorom vznikajú zmysluplné zelené projekty a prebieha vzdelávanie detí zo škôl v meste. Centrum spolupracuje aj s neziskovým sektorom a integruje ľudí znevýhodnených na trhu práce. OLO v ňom plánuje vytvoriť aj zdieľanú dielňu, kde bude možné vyzbierané predmety opraviť, a tým predĺžiť ich životnosť.

V kategórii Výnimočný zamestnávateľ sa stala najúspešnejšou spoločnosť Curaprox Slovakia za komplexný a autentický prístup k zamestnávaniu zraniteľných a zdravotne znevýhodnených skupín.

V roku 2019 sa firma zapojila do projektu Výpomoc so srdcom, ktorý realizuje spoločnosť Profesia. Do konca roka 2022 pracovalo v stánkoch Curaprox v nákupných centrách 10 ľudí so zdravotným znevýhodnením, najmä s autizmom a Downovým syndrómom. Každá z týchto osôb má prideleného kolegu či kolegyňu na trvalý pracovný pomer, ktorí im pomáhajú nielen z hľadiska pracovnej agendy, ale aj v osobnostnom rozvoji. Zamestnanci a zamestnankyne so zdravotným znevýhodnením majú určené úlohy, ktoré vykonávajú (napr. odsekávanie hlavičiek zubných kefiek určených na recykláciu), ale taktiež dostávajú úlohy na doma, ktoré podporujú ich angažovanosť a posilňujú pocit užitočnosti. Curaprox tak úspešne začleňuje do pracovného života ľudí, ktorí by túto šancu zrejme nemali, a zároveň búra predsudky a stigmy osobnou skúsenosťou, ako v pracovnom kolektíve, tak aj medzi zákazníčkami a zákazníkmi.

V kategórii s názvom Dobrý partner komunity zvíťazila spoločnosť BILLA za dlhodobý a strategický prístup k prevencii porúch zraku, ktorý má merateľný dopad na život detí.

BILLA sa v rámci projektu zameriava na včasnú diagnostiku zrakových porúch u predškolákov, u ktorých je kľúčová pre prípadnú korekciu alebo úplné vyliečenie. Odborníci a odborníčky realizujú v materských školách po celom Slovensku skríningové meranie, po ktorom dieťa dostane certifikát s výsledkom merania a prípadné odporúčanie pre ďalšie vyšetrenia. Samotné meranie je jednoduché, bezbolestné a zámerne prebieha v známom prostredí materskej školy, čo deti zbavuje strachu a stresu. BILLA pristúpila k projektu aj osvetovo, pretože pravidelne komunikuje dôležitosť starostlivosti o detský zrak. Dlhodobo spolupracuje s Klinikou detskej oftalmológie LF UK a Národným ústavom detských chorôb, kde každoročne skvalitňuje očné vyšetrenia zakúpením špecializovaných prístrojov.

V kategórii s názvom Spoločensky inovatívna firma zvíťazila spoločnosť New School Communication za projekt Elfovia.sk, ktorý sa prostredníctvom kultivácie diskusií v online priestore snaží minimalizovať šírenie dezinformácií a hoaxov.

Projekt Elfovia.sk sa zameriava na skrývanie vulgárnych a nenávistných prejavov na sociálnych sieťach, ktoré sa objavujú v diskusiách pod príspevkami médií a verejných inštitúcií. Úlohou Elfov je tiež vyhľadávať falošné účty a odpovedať na vytypované komentáre. Projekt využíva hybridný model ľudskej práce moderátorov a moderných technológií, ktoré umožňujú rýchlo identifikovať problematické komentáre a skryť ich. Efektívnou moderáciou diskusií tak minimalizuje dopady dezinformácií a nenávisti a kultivuje prostredie sociálnych sietí. V roku 2022 Elfovia moderovali diskusie na stránkach takmer všetkých popredných slovenských médií. Za 11 mesiacov fungovania sa im podarilo skontrolovať viac ako 6,5 milióna komentárov a odhaliť vyše 5 000 falošných účtov.

Víťazom v kategórii Férový hráč na trhu sa stala spoločnosť Orange Slovensko za systematické zmierňovanie digitálnej priepasti medzi rodičmi a deťmi a vzdelávanie v téme bezpečnosti na internete.

Orange dlhodobo rozvíja osvetovo-vzdelávací program o tom, ako a čím deti trávia v online svete čas a ako im môžu dospelí pomôcť, aby sa v ňom cítili bezpečne. Spoločnosť spustila novú webovú stránku www.beznastrah.online, ktorá obsahuje články a videá na témy závislosti od internetu, kyberšikany, nevhodného obsahu, online predátorov a sebahodnoty. Portál umožňuje aj nahlasovanie nebezpečných stránok. Súčasťou osvety bola aj knižná publikácia určená rodičom Bez nástrah online – sprievodca bezpečným internetom.

Spoločnosť v rámci svojej Nadácie Orange otvorila nový grantový program, v ktorom podporila tematické projekty základných a stredných škôl aj mimovládnych organizácií. Školám tiež poskytla bezplatné workshopy, tematické diskusie priniesla aj na letné festivaly. V roku 2022 uviedla službu Online ochrana, ktorá dokáže zaistiť bezpečnosť zákazníkov a zákazníčok v online prostredí – škodlivý obsah zablokuje ešte predtým, ako by sa mohol dostať do ich zariadení.

Nadácia Pontis ocenila aj osobnosť zodpovedného podnikania

Nadácia Pontis tento rok udelila aj jedno špeciálne ocenenie – Osobnosť Via Bona Slovakia 2022.Podnet oceniť konkrétneho človeka, ktorý sa dlhodobo angažuje v témach zodpovedného podnikania a je dlhé roky „driverom“ v témach, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, vzišiel od členiek a členov hodnotiacej komisie Zodpovedná veľká firma. V Nadácii Pontis vnímame, že sú to práve konkrétni ľudia, ich nasadenie a často aj voľný čas, ktorý obetujú v prospech niečoho, čo im dáva zmysel. Preto sme tento spontánny návrh komisie podporili,“ povedal Michal Kišša.

Osobnosťou Via Bona Slovakia sa stala Tatiana Švrčková, senior špecialistka udržateľnosti zo spoločnosti Slovak Telekom. Tatiana má viac ako ako 20-ročné skúsenosti so spoločenskou zodpovednosťou firiem a firemnou filantropiou, vďaka čomu spolupracuje s ľuďmi a organizáciami zo všetkých troch sektorov – korporátneho, neziskového, aj verejného. Stála pri zrode viacerých projektov, ktoré pomohli ľuďom z rôznych oblastí, ako sú grantové programy Hľadáme ďalší zmysel pre podnikanie nepočujúcich, operačný program Mobilný pedagóg, Fond pre transparentné Slovensko či Darcovské SMS správy.

Informačný servis

Viac k témam: Ocenenie, PR, Via Bona Slovakia
Zdroj: SITA.sk – Ocenenie Via Bona Slovakia je dôkazom, že čoraz viac firiem sa zapája do riešenia celospoločenských problémov © SITA Všetky práva vyhradené.

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií