Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Ochrana práce u zamestnávateľov je stále nedostatočná, zlepšenia sa vyžadujú najmä v malých firmách

Inšpektori práce zdôrazňujú potrebu zlepšiť prevenciu a zvýšiť počet inšpekcií práce v rizikových sektoroch, kde často dochádza k pracovným úrazom.

26.6.2024 (SITA.sk) – Stav ochrany práce u zamestnávateľov je stále neuspokojivý.

Podľa nedávnych inšpekcií práce vykonaných v roku 2023, ktorých výsledky predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš na rokovaní vlády, nie všetky kontrolované subjekty na Slovensku dodržiavajú zákonmi stanovené povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Stav nie je uspokojivý

Hoci veľké výrobné firmy, najmä tie so zahraničnými investormi, sú na tom lepšie, stredné a malé firmy často zabezpečujú tieto povinnosti iba formálne.

„Stav ochrany práce u zamestnávateľov stále nemožno hodnotiť ako uspokojivý,“ uvádza sa v správe o stave ochrany práce.

Pozitívny vývoj je zaznamenaný najmä u väčších firiem, ktoré často preberajú podnikové štandardy zo zahraničia. Inšpektori práce poukazujú na nezmenenú štruktúru nedostatkov oproti minulým rokom.

„Naďalej sú zistené závažné nedostatky aj napriek priebežnému výkonu inšpekcie práce,“ konštatujú v dokumente.

Formálne plnenie povinností

Problémy sú najmä v malej angažovanosti bezpečnostných technikov a formálnom prístupe k povinnostiam.

Inšpektori práce zdôrazňujú potrebu zlepšiť prevenciu a zvýšiť počet inšpekcií práce v rizikových sektoroch, kde často dochádza k pracovným úrazom.

Ich kontrolná a poradenská činnosť priamo v subjektoch je kľúčová pre zlepšenie stavu ochrany práce.

Okrem BOZP sa inšpektori venovali aj hodnoteniu stavu pracovnoprávnych vzťahov (PPV) a nelegálneho zamestnávania. V oblasti PPV zaznamenali mierny pokles zistených prípadov porušenia predpisov.

Mierny pokles čiernej práce

Na základe poznatkov z inšpekcií však stav dodržiavania predpisov v oblasti PPV naďalej nie je možné hodnotiť pozitívne.

Inšpektori plánujú zamerať sa najmä na elimináciu podvodného konania zamestnávateľov, ktoré zahŕňa pozmeňovanie evidencie pracovného času a mzdy.

Pri hodnotení stavu nelegálneho zamestnávania zaznamenali mierny pokles oproti roku 2022.

Situácia bola ovplyvnená najmä legislatívnymi zmenami súvisiacimi s legalizáciou pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín počas krízových situácií, ako bol ozbrojený konflikt na Ukrajine.

Falošné živnosti

Inšpektori taktiež narazili na fenomén takzvaných falošných živností, kde je odporúčané prijatie legislatívnych opatrení na odradenie páchateľov tohto konania.

V oblasti sociálnej legislatívy v doprave inšpektori konštatujú, že trvalé zaradenie kontroly dodržiavania predpisov je správne a potrebné.

„Snahou je znížiť neúmerný počet smrteľných dopravných nehôd, čomu výrazne napomáha aj kontrolná činnosť inšpekcie práce,“ uvádza sa v správe.

Výsledky inšpekcií práce za rok 2023 poukazujú na potrebu systematického prístupu v riešení problematiky BOZP, pracovnoprávnych vzťahov a eliminácie nelegálneho zamestnávania, aby sa zlepšil celkový stav ochrany práce na Slovensku.

Viac k témam: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, ochrana práce, Zamestnávatelia
Zdroj: SITA.sk – Ochrana práce u zamestnávateľov je stále nedostatočná, zlepšenia sa vyžadujú najmä v malých firmách © SITA Všetky práva vyhradené.

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií