fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Portugalský parlament podporil návrhy na dekriminalizáciu eutanázie

Máte tip? napíšte nám mailom

Portugalsko smeruje ku schváleniu eutanázie. Začiatkom roka vláda rozhodla o piatich návrhoch piatich politických subjektov. Poslanci rozhodli o tom, že chcú legálnu eutanáziu a schválili všetkých 5 návrhov. Teraz sa potrebujú dohodnúť na finálnom znení zákona. Svoje návrhy predložili strany: Socialistická strana (PS), Ľavý blok (BE), Strana ekologistov (PEV), Strana ľudia-zvieratá-príroda (PAN) a Liberálna iniciatíva (IL).
Aj napriek tomu, že väčšina parlamentu je za legálnu eutanáziu, menšinová pravicová opozičná strana CDS-PP zorganizovala petíciu za uskutočnenie referenda. Podľa portugalskej legislatívy k tomu, aby sa petícia mohla dostať do rokovania parlamentu, potrebuje mať viac ako 60-tisíc podpisov a k 17. 3. 2020 petícia mala už viac ako 76-tisíc podpisov. Napriek tomu o konaní referenda rozhodne parlament a zatiaľ negatívny postoj k referendu prejavili strany PS, BE a CDU, pričom hlavná opozičná strana sociálnej demokracia (PSD) svoj postoj ešte nevyjadrila. Ako sa už rozhodne, výrazne by to hlasovanie ovplyvniť nemalo, pretože PS, BE a CDU majú parlamentnú väčšinu. Za referendum sú len pravicové strany CDU-PP (4 poslanci) a strana Chega (1 poslanec).

Prijatiu zákona o legálnej eutanázii môže ešte zabrániť vetom prezident Marcelo Rebelo de Sousa, ktoré prípadne môže zlomiť rozhodnutie parlamentu 2/3 väčšinou. Čo znamená, že za legálnu eutanáziu by sa muselo vysloviť 153 poslancov. Isté hlasy za – sú od PS (108 poslancov), BE (19), PAN (4), PEV (2),IL (1) a nezávislá kandidátka Joacine Katar Moreira, čo je 136 poslancov. Striktne proti – sú len komunisti (10), CDS-PP (4) a Chega (1). Rozhodovať tak prípadne môžu poslanci PSD, ktorých je v parlamente 79.
Ak by sa aj eutanázia stala legálnou, bude to s prísnymi pravidlami, aby sa zamedzilo jej zneužívaniu. Každý z piatich návrhov definuje 12 dôležitých otázok, z ktorých vyplýva, že o eutanáziu v Portugalsku bude môcť požiadať iba osoba s portugalským občianstvom alebo osoba, ktorá je rezidentom v Portugalsku. Daná osoba by tiež musela byť plnoletá a mala by si byť plne vedomá svojho konania. Väčšina návrhov definuje, že žiadateľ by musel trpieť „trvalými a neznesiteľnými bolesťami“ a jeho choroba by musela byť choroba, alebo zranenie by muselo byť nevyliečiteľné alebo smrteľné. Strana PAN by to rozšírila aj na osoby s psychologickým utrpením, trvalou a definitívnou závislosťou na pomoci iných. Automaticky mimo by boli neplnoleté osoby alebo osoby s duševným ochorením, respektíve osoby, ktorých zdravotný stav je predmetom súdneho konania. Návrhy stanovujú aj to, že lieky na asistovanú smrť môžu podať lekári alebo zdravotné sestry pod lekárskym dohľadom. Nemohli by to byť lekári, ktorí by mali priamy alebo nepriamy prospech zo smrti pacienta. V prípade, ak by pacient upadol do bezvedomia, by sa proces prerušil. Lekári by taktiež mali možnosť odmietnuť zo svedomia vykonať asistovanú smrť. Pri vykonávaní asistovanej smrti by mohli byť prítomní okrem zdravotníckeho personálu aj osoby vybrané pacientom.

Prečítajte si tiež:
Na Slovensku pribudlo v sobotu 41 prípadov ochorenia COVID-19

Žiadosť o uskutočnenie asistovanej smrti by museli vyhodnocovať minimálne dvaja lekári, jeden lekár vybraný pacientom a odborník na patológiu s právomocou žiadosť odmietnuť. Môže sa prípadne vyžadovať aj posudok od psychiatra. Podľa návrhu Ľavého bloku by nastala aj druhá fáza, kde by žiadosť vyhodnocovala komisia. Podľa väčšiny návrhov by sa eutanázia mohla vykonať u pacienta doma, alebo na inom pacientom určenom mieste, ak sa lekár domnieva, že to miesto spĺňa podmienky pohodlia a klinickej bezpečnosti. Návrh Ľavého bloku by umožňoval vykonať eutanáziu iba v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej služby s potrebným vybavením. Návrh ekologistov by umožňoval vykonať asistovanú smrť iba vo verejných nemocniciach.
Po vyhodnotení žiadosti o asistovanú smrť by mal nasledovať proces schvaľovania. Pri tom, ako by mal vyzerať proces schvaľovania, a ako by mal prebiehať dozor nad schvaľovaním, sa jednotlivé strany vo svojich návrhoch rozchádzajú najviac. Žiadosť o vykonanie eutanázie by podľa návrhu PS mal pacient poslať lekárovi, žiadosť musí byť osobná, písomná a vlastnoručne podpísaná. Táto žiadosť by bola zaregistrovaná v osobitnom klinickom registri. Po podaní žiadosti by ho lekár musel oboznámiť so všetkými možnosťami liečby. Rozhodnutie lekára by nebolo delegovateľné, pacient, ktorý by nebol schopný písať, by určil osobu, ktorá žiadosť napíše aj podpíše v prítomností lekára a minimálne jedného svedka. Strana PAN by k tomu doplnila povinnosť, aby žiadosť obsahovala aj osobné údaje o žiadateľovi, údaje o chorobe a dôvody pacientovho rozhodnutia. Ľavý blok odprezentoval návrh, podľa ktorého by sa žiadosť podávala najprv do registra. Podmienky pre dokument by boli rovnaké, avšak úrad by musel overiť, či skutočný stav pacienta spĺňa stanovené podmienky. Liberálna iniciatíva má k tomuto návrhu doplnok o tom, že medzi vydaným rozhodnutím a dátumom smrti by museli byť minimálne 2 dni, počas ktorých by bol pacient sprevádzaný psychológom.

Prečítajte si tiež:
Neskutočne smutný rok 2016 kosí ďalej. Zomrel George Michael

Na celý proces schvaľovania by dohliadala komisia, ktorá by sa podľa PS mala skladať z 5 osôb (2 právnici, lekár, zdravotná sestra a odborník na bioetiku. Po schválení komisiou by sa s pacientom určil deň, čas, miesto a spôsob asistovanej smrti. Kópie dokumentov by sa mali zaslať na inšpekciu, ktorá by následne mohla byť prítomná pri procese eutanázie. Podľa návrhu BE by sa komisia mala skladať z 9 členov (3 lekári, 3 právnici, 3 odborníci na bioetiku). Návrh PEV predpokladá komisiu zo 7 členov (3 lekári, 2 zdravotné sestry a 2 právnici), všetci by museli mať viac ako 10-ročné skúsenosti. Členovia PAN majú rovnakú predstavu ako PEV, avšak pacient by musel pred komisiou odôvodniť svoje rozhodnutie. Návrh Liberálnej iniciatívy požaduje komisiu, ako má v návrhu PS, avšak táto komisia by mala 8 dní na to, aby posúdila súlad medzi podmienkami na asistovanú smrť a formulovanou požiadavkou. Po vykonaní eutanázie by mal lekár 15 dní na to, aby bol vypočutý pred radou lekárov a zaslal záverečnú správu komisii. Ak by bol aspoň jeden negatívny názor v komisii, proces by sa zrušil a pacient by mal možnosť nechať prehodnotiť žiadosť iba raz. Pacient by mohol svoju žiadosť zopakovať podľa Socialistickej strany a Ľavého bloku päťkrát, podľa Ekologistov štyrikrát, podľa PAN dvakrát a podľa Liberálnej iniciatívy až sedemkrát.

Máte tip? napíšte nám mailom

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií