fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Ako vám pomôže refinancovanie úveru a na čo si dať pozor

Máte tip? napíšte nám mailom

Najmä v súčasnej dobe je úplne bežné, že človek čerpá rôzne druhy úverov (a nie ojedinele sa stretávame i s tým, že čerpá niekoľko úverov naraz).

Je dôležité si uvedomiť, že v prípade neuváženého požičiavania sa ktokoľvek z nás môže dostať do situácie, keď na riadne splácanie nemá dostatok peňazí. K tejto situácii dochádza najmä vtedy, ak má človek v čase uzatvárania zmluvy dostatočný plat a nepredpokladá, že by sa na tom v blízkej dobe mohlo čokoľvek zmeniť.

Časom však môže dôjsť k zníženiu platu, strate zamestnania, prírastku do rodiny, nečakaným výdavkom a pod. Všetky tieto napísané ukazovatele môžu okresať jeho rozpočet natoľko, že na pravidelné splátky nezostanú žiadne peniaze a vtedy nastávajú problémy. Ak je pre vás splácanie pôžičky zaťažujúce alebo nie ste spokojní s vašou súčasnou bankou, tento článok je presne pre vás.

Zdroj: Pexels.com

U mnohých mladých ľudí, a to predovšetkým po ukončení vysokoškolského štúdia, sa finančný mesačný príjem často pohybuje na úrovni minimálnej mzdy, nehovoriac o ich celkovom hmotnom zabezpečení – prevláda zväčša súkromný nájomný spôsob bývania a ak sa rozhodnú mať byt či dom v súkromnom vlastníctve, siahajú po hypotekárnych úveroch, čo sa v konečnom dôsledku javí ako najlepší spôsob osamostatnenia sa, avšak často bez toho, aby si uvedomovali možné riziká.

A tak sa stáva, že sú zadlžení na celé dekády ich života.

Preto zdôrazňujeme, že ak mladé rodiny splácajú hypotekárne úvery a v istom časovom období nedisponujú dostatočnou finančnou rezervou, sa pri strate zamestnania, hoci i jedného člena domácnosti (aj pri krátkodobom), dostávajú do vážnych finančných problémov, ktoré vo väčšine prípadov končia zhabaním majetku, bez ohľadu na to, akú čiastku už mali splatenú.

A banky patria medzi tie inštitúcie, ktoré vám nič neodpustia, práve naopak, budú neustále pridávať, až sa z toho, ľudovo povedané, zbláznite! Čo robiť, aby k takémuto niečomu nedošlo?

Zadlžujeme sa na celé dekády života. Zdroj: Pexels.com

Konsolidácia vs. refinancovanie úveru

Riešením je konsolidácia úverov alebo refinancovanie úveru. Ide o dva pojmy, ktoré sa na prvý pohľad javia ako synonymné, pravdou však zostáva, že zatiaľ čo refinancovanie úveru vám dokáže získať výhodnejšie podmienky vašej pôžičky, konsolidácia úverov vám zasa pomôže z niekoľkých pôžičiek spraviť jedinú.

Odborníci z tejto oblasti sa zhodujú, že v prípade jednej pôžičky je vhodné použiť označenie refinancovanie úveru a pri spájaní viacerých pôžičiek do jednej, výhodnejšej, možno hovoriť o konsolidácii.

Refinancovanie sa zväčša spája s pôžičkou, pričom ,,tá nová“ sa javí byť ešte o čosi výhodnejšia. Dôvody, prečo sa klienti rozhodujú pre refinancovanie pôžičiek, sú rôznorodé:  

 1. zníženie mesačnej splátky pôžičky,
 2. skrátenie doby splácania pôžičky,
 3. menej preplatiť na úrokoch a poplatkoch,
 4. vyňatie spoludlžníka – potreba prevziať pôžičku iba na seba,
 5. nespokojnosť so službami banky,
 6. lepší prehľad, respektíve odstránenie zbytočnej administratívy.  

Výhody refinancovania vidia odborníci v týchto bodoch:  

 • výhodnejšia úroková sadzba,
 • menej poplatkov,
 • možnosť získania vyššej pôžičky.

Pýtate sa, pri akých úrokoch sa oplatí v dnešnej dobe refinancovanie úveru? Uvádzame príklad: Ak máte hypotéku s úrokom nad 1,8 % alebo spotrebný úver s úrokom nad 7 %, tak sa vám to oplatí. V každom prípade to treba vždy prepočítať.

Čo všetko je možné refinancovať?

Refinancovať je možné každý typ pôžičky, a to nezávisle od toho, či sú bankové alebo nebankové. I keď každý poskytovateľ refinancovania má svoje osobité podmienky, vo všeobecnosti možno refinancovať nasledovné finančné produkty, pričom ich počet spravidla nie je obmedzený:

 • bezúčelové úvery, účelové úvery a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou,
 • hypotekárny úver, prípadne americká hypotéka,
 • lízing,
 • splátkový predaj,
 • kreditné karty – vyčerpaný ,,kredit“ sa stáva pôžičkou,
 • povolené prečerpania bankového účtu – kontokorentný úver,
 • krátkodobé pôžičky (SMS, on-line pôžičky a pod.),
 • pôžičky zabezpečené zmenkou,  
 • pôžičky na vyplatenie dlhov a iné typy pôžičiek.   
Zdroj: Pexels.com

Ako sme sa už napísali, refinancovať je možné prakticky každú pôžičku. Ak sa pýtate, kedy sa tak oplatí spraviť, odpoveď znie: vždy, pokiaľ pri konci fixácie narazíte na výhodnejšiu ponuku iného poskytovateľa.

Prečítajte si tiež:
7 užitočných rád, ktoré ti pomôžu pri praní oblečenia

,,Pôžičky je možné v zásade refinancovať kedykoľvek, pretože za predčasné splatenie pôžičiek si banky ani nebankové spoločnosti nesmú v zmysle zákona účtovať žiadne poplatky. Predčasné splatenie vás teda nebude stáť nič, preto sa oplatí porovnať si podmienky svojej pôžičky s konkurenčnými podmienkami ostatných bánk a nebankových spoločností a v prípade, aj nájdete lepšiu ponuku, čo najrýchlejšie refinancovať,“ uviedla Iveta Hudáková, odborníčka na hypotéky a pôžičky.

Refinancovať sa dá aj iba jeden úver. Nie je podmienkou, že musíte refinancovať minimálne dva úvery či pôžičky. Ak ste nespokojní so súčasným úrokom alebo s inými podmienkami na vašom úvere alebo hypotéke, máte možnosť preniesť si váš starý úver do inej banky, ktorá vám možno ponúkne výhodnejšie podmienky.

Ak aj splácate viac úverov (z bankových aj nebankových inštitúcií), vždy môžete všetky tieto úvery zlúčiť do jedného a splácať tak iba jeden. Budete tak mať  nielen o podstatnú starosť menej, ale môže sa vám to aj finančne oplatiť. 

Dôležité je, aby ste mali aspoň jeden úver/pôžičku, boli ste občanom SR s trvalým pobytom na Slovensku, mali od 18 do 69 rokov a akceptovateľný zdroj príjmov.

Prv než sa tak rozhodnete spraviť, najskôr si u jednotlivých poskytovateľov urobte prieskum, aby ste to neskôr neľutovali.

Zdroj: Pexels.com

Na čo si treba dať pri refinancovaní pozor?

Jednotlivé spoločnosti, ktoré vám spomínanú pôžičku dokážu poskytnúť, môžu mať veľmi odlišné podmienky, napríklad dokážu poskytnúť pôžičku na splatenie ľubovoľných úverov iba z takých bankových alebo nebankových subjektov, ktoré si vopred určia. Môže sa preto stať, že v prípade pôžičky z menej známej nebankovky budete odmietnutý. To je zároveň jeden z dôvodov, prečo by ste si mali v budúcnosti brať iba pôžičky od serióznych a renomovaných firiem, vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám. Možné riešenie preto vidíme v podaní si nezáväznej žiadosti, kde si následne počkáte na vyjadrenie danej spoločnosti.

Výskumy ukázali, že najčastejšie sa refinancuje hypotéka. Na hypotéky sa spravidla vzťahuje rôzna doba fixácie – ide o dobu, počas ktorej veriteľ, teda poskytovateľ, nemôže meniť parametre úroku a je zväčša nastavená na 1,3 – 5 rokov, ojedinele na 10 rokov a viac.

Netreba zabúdať i na fakt, že ,,banky umožňujú previesť hypotéku na iného veriteľa bezplatne iba pri konci fixácie. Ak by ste vy ako potencionálny záujemca žiadali o danú možnosť mimo doby konca fixácie, banka by od vás za zmenu žiadala nemalý poplatok,“ tvrdí Matej Chodelka z odboru financií.

S určitosťou sa však v súvislosti s uvedeným nevyhnete týmto poplatkom:   

 • Poplatok za predčasné splatenie úveru, ktorý bude od vás žiadať pôvodný veriteľ, aj keď je pravda, že niektorí poskytovatelia v súčasnosti tento poplatok nevyžadujú. Taktiež sa môže stať, že poplatok uhradí nový veriteľ a ten sa tak stane súčasťou vášho nového úveru;
 • Poplatok za odsúhlasenie, respektíve vybavenie konsolidácie/refinancovania, ktorý spravidla účtuje nový veriteľ;
 • Poplatok za vedenie nového úverového účtu, ktorý uhradí administratívu a správu vášho nového úveru;
 • Poplatok za výpočet zvyšku dlhu – nevyžaduje ho síce každý, pôvodný veriteľ ho i napriek tomu vo väčšine prípadov účtuje;  
 • Katastrálne poplatky a poplatky za znalecký posudok si zväčša naúčtuje znalec, ktorý bude ohodnocovať cenu nehnuteľností. Ďalšie poplatky sú úzko späté s administratívou spojenou so samotným zápisom nehnuteľností do katastra, s vystavením kópie katastrálnej mapy a pod. Odborníci tvrdia, že refinancovanie úveru je výhodné najmä vtedy, ak je rozdiel medzi úrokovou sadzbou minimálne 0,3 % bodu.  
Výskumy ukázali, že najčastejšie sa refinancuje hypotéka. Zdroj: Pexels.com

Najskôr premýšľať, potom konať!

Ak nedokážete splácať svoje splátky, sankčným poplatkom sa s určitosťou nevyhne. Aj v tomto prípade je dôležitá komunikácia – odporúčame vám čo najskôr kontaktovať poskytovateľa tej-ktorej pôžičky, aby ste sa dohodli na spoločnom riešení daného problému. Môžete tak urobiť osobne alebo vyplnením online formulára, ktorý na svojich webových stránkach už poskytuje väčšina spoločností.

Nič nie je horšie, ako mať problém a nikomu o ňom nepovedať. A keď sa konečne rozhodnete o ňom hovoriť, môže byť už neskoro. Preto sa tomuto snažte predísť a komunikáciu s príslušným bankovým subjektom určite neodkladajte.

Prečítajte si tiež:
Pravidlá človečiny - ako byť Človekom?

Na záver tohto článku opätovne zdôrazňujeme, aby ste refinancovanie hypotekárneho úveru nerobili iba na základe jedinej ponuky. Len skúsený odborník vám na základe komplexnej analýzy povie, či sa vám zdanlivo výhodné refinancovanie hypotekárneho úveru vôbec oplatí.

Bilanciu refinancovania hypotéky je potrebné porovnávať komplexne, a to:

  • Porovnávať i zostatky úverov;
  • Rátať so všetkými poplatkami za poskytnutie úveru, vrátane poplatkov za znalecký posudok alebo návrh na vklad záložného práva;

 

 • Nezabúdať, že niektoré banky vyžadujú i nové poistenie nehnuteľnosti v partnerskej poisťovni (a to i v takom prípade, ak už máte zaplatené iné poistenie), taktiež podmieňujú atraktívnu sadzbu poistením úveru, ktoré musíte platiť navyše k splátke úveru alebo poistné jednoducho premietnu do výšky úveru, čím nový úver navýšia o ďalšie 3 %.  

 

Čím dlhšia je doba splatnosti, tým viac v konečnom dôsledku preplatíte celkovú čiastku. Preto sa nedá s istotou tvrdiť, či konsolidácia je alebo nie je výhodná. ,,Nižšími splátkami budete úver splácať dlhšie, na vyššie mesačné splátky naopak nemusíte mať dostatok financií,“ uviedol Chodelka. Rozhodnutie v konečnom dôsledku zostáva na vás.

Zdroj: https://www.pozicka.sr/refinancovanie-hypoteky-krok-po-kroku-4-jasne-kroky/https://www.financnykompas.sk/refinancovanie-uveruhttps://banky.sk/chcete-refinancovat-svoj-uver-na-tieto-pravidla-nezabudnite/https://www.cashmon.sk/co-je-to-refinancovanie-uveru/

Máte tip? napíšte nám mailom

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií