Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Slovenský trh práce posilňuje zvýšená participácia starších ročníkov, pri zapájaní mladých má krajina rezervy

Pracovná sila je v súčasnosti staršia, vzdelanejšia a chuť pracovať rastie viac u mužov ako u žien.

19.6.2024 (SITA.sk) – Slovenský trh práce preukazuje pretrvávajúcu silu podporovanú rastúcou participáciou starších ročníkov. Podľa najnovších údajov z Inštitútu finančnej politiky (IFP) sa na pracovný trh každým rokom zapája čoraz viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí, no pri zapájaní mladších ročníkov má krajina stále rezervy.

Staršia a vzdelanejšia pracovná sila

Vlani malo alebo si hľadalo prácu až 76,5 % ľudí vo veku 15-64 rokov, čo je o takmer desatinu viac než v roku 2009 a o 2,5 % viac než pred pandémiou. Pracovná sila je v súčasnosti staršia, vzdelanejšia a chuť pracovať rastie viac u mužov ako u žien.

Nepretržité zvyšovanie miery participácie je viditeľné najmä u starších ročníkov nad 55 rokov,“ konštatujú odborníci z IFP. Hlavným dôvodom je naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života.

Nárast dĺžky dožitia v zdraví

Avšak v najstaršej vekovej skupine nad 60 rokov stále zaostávame oproti priemeru , čo je spôsobené aj nižším počtom rokov zdravého dožitia. V porovnaní s obdobím pred pandémiou na trh práce vstúpilo relatívne viac mužov ako žien a viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí. V zapojení ľudí s tretím stupňom vzdelania patrí Slovensko medzi lídrov v EÚ, kde až vyše 95 % z nich pracuje alebo si aktívne hľadá prácu.

Zvýšená účasť starších ročníkov na trhu práce je spojená s nárastom dĺžky dožitia v zdraví, čo umožňuje ľudom pracovať do vyššieho veku. V roku 2011 mala očakávaná dĺžka zdravého života Slováka podľa Eurostatu hodnotu 52,2 roka, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo 57,3 roka. Za 11 rokov teda vek dožitia v zdraví vzrástol o 5,1 roka s čím musí byť spojený aj vek, do ktorého jednotlivec pracuje, čo sa odzrkadlí na miere participácie pri vyšších ročníkoch,“ vysvetľuje súčasný stav Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nízka participácia mladých

Zároveň poukazuje aj na to, že na dĺžku dožitia je naviazaný aj vek odchodu do dôchodku, čiže s rastúcim vekom dožitia rastie aj vek odchodu do dôchodku, čo spôsobuje, že ľudia musia pracovať dlhšie. Kým participácia ľudí v najproduktívnejšom veku 25-55 rokov je relatívne stabilná, najväčšie posuny sú zaznamenané práve u najmladších a najstarších ročníkov.

Menej priaznivým faktom je, že pri participácií mladých ľudí do 25 rokov Slovensko spolu s Bulharskom a Rumunskom dosahuje nižšie hodnoty o tretinu menej oproti priemeru EÚ. Rezort práce vidí dôvod tejto nízkej participácie mladých ľudí do 25 rokov v pomerne nízkej miere využívania skrátených úväzkov, ktoré by mohli byť atraktívne pre študentov. Ďalším dôvodom môže podľa ministerstva byť aj nepresnosť v štatistickom zisťovaní LFS (labour force survey), ktorá môže podhodnocovať mieru zamestnanosti mladších ročníkov na Slovensku.

Národný projekt

Trh práce v najbližších desaťročiach ovplyvní zmena štruktúry pracovnej sily, na čo sa spoločnosť a zamestnávatelia musia pripraviť. Výzvou bude prispôsobenie výkonu práce a pracovného prostredia tejto zmene prostredníctvom zásad vekového manažmentu. Kľúčové bude čo najdetailnejšie poznať cieľovú skupinu zamestnancov,“ predpokladá budúcnosť trhu práce ministerstvo práce.

S ohľadom na plošné dopady starnutia populácie a v súlade s opatreniami z Národného programu aktívneho starnutia rezort pripravuje realizáciu národného projektu „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Cieľom projektu je zhodnotiť aktuálny stav pracovnej schopnosti, vrátane fyzických a duševných predpokladov zamestnancov v 24 sektoroch národného hospodárstva. Na základe tohto hodnotenia sa nastaví zber dát o pracovnej schopnosti zamestnancov a opatrenia v oblasti vekového manažmentu na národnej, sektorovej a lokálnej úrovni.

Viac k témam: Pracovná sila, Pracovný trh, Zamestnanosť
Zdroj: SITA.sk – Slovenský trh práce posilňuje zvýšená participácia starších ročníkov, pri zapájaní mladých má krajina rezervy © SITA Všetky práva vyhradené.

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií