fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Súd zamietol sťažnosť pre nezaregistrovanie cirkvi Kresťanské spoločenstvá Slovenska, má na to dva dôvody

Správne orgány v rámci registračného konania podľa Hajtola odmietli registráciu cirkvi Kresťanské spoločenstvá Slovenska z dvoch základných dôvodov.

Máte tip? napíšte nám mailom

13.4.2023 (SITA.sk) – Najvyšší správny súd SR (NSS SR) potvrdil postup a závery Ministerstva kultúry SR, ktoré ako prvostupňový správny orgán odmietlo registrovať cirkev Kresťanské spoločenstvá Slovenska. Ako informoval hovorca súdu Michal Hajtol, spomenutá náboženská organizácia podľa súdu nespĺňa zákonné pojmové znaky cirkvi a jej činnosť je v rozpore so zásadami ľudskosti a znášanlivosti.

Súd preto zamietol kasačnú sťažnosť proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, ktorým bola zamietnutá správna žaloba, ktorou sa prípravný orgán pre registráciu cirkvi domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia ministerstva.

Registráciu odmietli z dvoch dôvodov

Správne orgány v predmetnej veci v rámci registračného konania podľa Hajtola odmietli registráciu cirkvi Kresťanské spoločenstvá Slovenska z dvoch základných dôvodov.

„Prvý dôvod spočíval v tom, že dotknutá náboženská organizácia nespĺňa zákonné pojmové znaky cirkvi, predovšetkým nie je cirkvou v tom zmysle, ako je definovaná v ustanovení zákona, pretože takto definované členstvo v nej nespĺňa znaky organizovanosti, príslušnosti a jednoznačnej štruktúry. Navyše vnútorné predpisy cirkvi Kresťanské spoločenstvá Slovenska definujú členstvo nekonkrétne, vágne a člena cirkvi nie je možné nábožensky identifikovať a vymedziť,” povedal hovorca.

Prečítajte si tiež:
Bratislavské mestské pohrebníctvo sa pripravuje na Dušičky a predlžuje otváracie hodiny na cintorínoch

Senát NSS SR podľa neho v predmetnom kontexte vyjadril názor, že primárne organizačný, inštitucionálny rámec tej-ktorej náboženskej organizácie domáhajúcej sa registrácie je kľúčovým definičným znakom vyjadrujúcim určitý a na účely registrácie potrebný vyšší stupeň jednoty, vnútornej súdržnosti a navonok vo vzťahu k spoločnosti prejavovanej vo forme jedného celistvého subjektu s jasne nastavenými pravidlami a inštitucionálnym systémom.

Neznášanlivé správanie cirkvi

Druhý dôvod, pre ktorý registrujúci orgán nevyhovel príslušnému návrhu na registráciu cirkvi bol podľa Hajtola založený na zistení, že jej založenie a činnosť je v rozpore so zásadami ľudskosti a znášanlivosti, čím nesplnila jednu zo základných zákonných podmienok.

„V tejto súvislosti kasačný súd poukázal na skutočnosť, že správne orgány na základe vykonaného dokazovania konštatovali, že neznášanlivé správanie cirkvi Kresťanské spoločenstvá Slovenska vyúsťuje do mimoriadnych postojov a prah tolerancie či rešpektu voči ľudom inej viery a náboženstva je nižší, než je spoločensky žiaduce a prípustné,“ povedal hovorca.

Vodcovstvo, fanatizmus a ďalšie tendencie

Z predložených dôkazov podľa neho mali orgány za preukázané, že v dotknutej náboženskej organizácii jednoznačne prevládajú tendencie autoritárskeho vodcovstva, uzavretosti, fanatizmu, neznášanlivosti a selektovania informácií, pričom tieto tendencie nemajú len okrajový charakter, ale prenikajú skrz celú činnosť, učenie a postoje spoločenstva.

Prečítajte si tiež:
Slovensko sa pridalo ku kampani za koniec testovania na zvieratách, podporiť ju má nové video

NSS SR podľa Hajtola takisto skonštatoval, že Krajský súd v Bratislave primerane rozumným a postačujúcim spôsobom objasnil prejednávanú vec, správne objasnil predmet sporu, na prerokúvaný prípad aplikoval relevantné hmotnoprávne a procesnoprávne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a svoje rozhodnutie, ktorým správnu žalobu ako nedôvodnú zamietol v primeranom rozsahu odôvodnil.

Viac k témam: Cirkev, cirkev Kresťanské spoločenstvá Slovenska, registrácia cirkvi, Súdy, Zamietnutie sťažnosti
Zdroj: SITA.sk – Súd zamietol sťažnosť pre nezaregistrovanie cirkvi Kresťanské spoločenstvá Slovenska, má na to dva dôvody © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte tip? napíšte nám mailom
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií