fbpx
Trnava prichádza s novinkou, ktorá zlepší kvalitu životného prostredia pre súčasné i budúce generácie

Trnava prichádza s novinkou, ktorá zlepší kvalitu životného prostredia pre súčasné i budúce generácie

V Trnave po dohode medzi primátorom a občianskym združením Zóny bez pesticídov vznikne dokopy sedem zón, ktoré budú udržiavané bez pesticídov.

Mesto Trnava na svojej internetovej stránke uvádza, že zmluvu s občianskym združením Zóny bez pesticídov podpísal primátor mesta Peter Bročka. „… následne osadili spoločne s predsedom tohto združenia Ivanom Iľkom prvý jedinečný piktogram označujúci zónu bez pesticídov v Sade Antona Bernoláka. Trnava, ktorá aj doteraz používala pesticídy len vo výnimočných prípadoch, ich úplne vylúči v siedmich oblastiach mesta s najväčšími plochami zelene,“ informuje web Trnava.sk.

Cieľom spomínaného OZ je iniciovať vznik zón (miest, školských areálov a lesov) udržiavaných bez použitia pesticídov. OZ tiež ponúka alternatívne praktické spôsoby takejto údržby zelene v duchu trvalo udržateľného rozvoja.

Zdroj: trnava.sk

Starať sa o dreviny a trávniky

V Trnave tak po dohode medzi primátorom a občianskym združením Zóny bez pesticídov vznikne dokopy sedem zón, ktoré budú udržiavané bez pesticídov.

„Na týchto plochách sa budeme v spolupráci s odborníkmi na ekológiu starať o dreviny, trávniky a ostatné rastliny podľa ekologických zásad a používať proti škodcom rôzne prírode blízke postupy. Situáciu budeme pozorne sledovať a po preskúmaní a vyhodnotení dôsledkov zvážime rozšírenie zón bez pesticídov aj na ostatné časti mesta,“ vyjadrila sa Ing. Veronika Srdošová z referátu správy zelene odboru dopravy a komunálnych služieb mestského úradu.

Zdroj: trnava.sk

Mesto Trnava sa k tomuto rozhodnutiu odhodlalo vďaka motivácii zlepšovať kvalitu životného prostredia pre súčasné, no i budúce generácie. Pesticídy sú známe svojím množstvom negatívnych dôsledkov na užitočný hmyz, opeľovače, vtáctvo, ryby, no i mikroorganizmi.

„Všetky pesticídy sú istým spôsobom škodlivé, môžu kontaminovať pôdu, vodu alebo sa preniesť vzduchom. Napríklad glyfosát (pozn. redaktorky: obsahuje ho jeden z najpoužívanejších pesticídov na Slovensku) bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou a jej Inštitútom pre výskum rakoviny za potenciálny karcinogén. Málo sa hovorí o tom, že sa dostáva do potravinového reťazca. Glyfosát a jeho rezíduá boli detekované dokonca v pive či v ľudskom moči, povedal Ivan Iľko, zakladateľ OZ Zóny bez pesticídov a študent biológie a chémie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ  FOTO: Pozreli sme sa, čo všetko sa dá kúpiť na dnešnom Trnavskom rínku
Google+ Linkedin
Ľubica Račeková

Redaktorka magazínu Klocher – doktorandka na katedre žurnalistiky na UKF v Nitre. Písanie nie je len moja práca a koníček, ale často i nutnosť. Táka tá nutnosť bytia, ako je pre rybu voda alebo pre snehuliaka mráz. Často sa opisujem ako „pozitívna realistka“. Uvedomujem si, že moje články nezmenia svet. Avšak verím, že budú mať dopad na niektorých z vás. A kto iný zmení svet, ak nie jednotlivci? Jednotlivci, ktorí začínajú od seba a inšpirujú druhých.