fbpx
Pezinok zakázal cirkusy so zvieratami. Nový primátor drží predvolebné slovo

Pezinok zakázal cirkusy so zvieratami. Nový primátor drží predvolebné slovo

Väčšina zvierat v cirkuse trávi celý svoj život v stiesnených klietkach. Tejto smutnej zábave však zvoní umieračik.

Život cirkusového zvieraťa sa zakladá na strese, ktorého intenzita sa mení v závislosti od jeho činnosti. Po celú dobu sú zvieratá zatvorené v malej klietke alebo ohrade bez možnosti súkromia. Pri príprave na svoje veľkolepé vystúpenie čakajú zviazané na to, aby mohli vstúpiť do obrovského hluku a svetiel reflektorov.

Zdroj: kamdomesta.sk

Aktivity ochrancov a nahnevaných ľudí sa postupne dostávajú do vedomia spoločnosti. V našej krajine bude zákaz vystupovania voľne žijúcich zvierat v platnosti po vyhlásení ministerstva pôdohospodárstva, na ktoré sa stále čaká. To ale neznamená, že mestá nemôžu ísť príkladom aj bez oficiálneho zákazu.

„Cirkus je miesto, kde sa kone, opice a slony smú prizerať tomu, ako sa muži, ženy a deti správajú ako blázni.“ (Ambroce Bierce – kritik, satirik a novinár)

Pezinok povedal NIE

Nový primátor Pezinka Igor Hianik nepovolil vstup cirkusu so zvieratami do mesta a tohto rozhodnutia sa chce držať aj naďalej. Oznámil to prostredníctvom svojej facebookovej stránky. „To, že prišla žiadosť dnes, vcelku narýchlo, to by sme ešte vedeli zmenežovať. Ale dali sme si podmienku, že v poriadku, keď nebudú súčasťou cirkusu zvieratá. Keďže táto podmienka nebola splnená, žiadosť bola zamietnutá. Ešte pred voľbami ste sa ma pýtali na názor, odpovedal som a teraz držím slovo, aj keď je to citlivá otázka.”

Tomuto rozhodnutiu sa potešila okrem uvedomelých občanov aj Sloboda zvierat. K podobnému kroku vyzýva aj ďalšie mestá. „Vítame rozhodnutie Pezinka a jeho primátora Igora Hianika, neuzatvoriť s cirkusom so zvieratami zmluvu o prenájme verejného priestranstva! Je to dôležitý precedens a veríme, že aj inšpirácia pre ďalšie slovenské mestá.”

Zdroj: slobodazvierat.sk

Drezúra cirkusových zvierat nie je novou vecou. Internet obsahuje veľké množstvo znepokojujúcich videí. Slovensko je v otázke boja proti cirkusom aktívne, svedčia o tom organizácie ako Nerob cirkus alebo Sloboda zvierat. Rôzne ob­me­dze­nia pri vy­uží­vaní zvie­rat v cir­ku­soch pla­tia dnes už v 20 kra­ji­nách EÚ (Nór­sko, Švéd­sko, Poľ­sko), v ďal­ších 11 kra­ji­nách EÚ platí úplný zá­kaz po­u­ží­va­nia všet­kých di­vo­ži­jú­cich dru­hov zvie­rat (napr. Ra­kúsko, Ho­land­sko, Bel­gicko, Lo­tyš­sko, Slo­vin­sko, Cyp­rus, Malta, Chorvát­sko atď).

PREČÍTAJTE SI TIEŽ  Zvieratá v cirkusoch sú TÝRANÉ! Dokazuje to aj video s medveďom, ktorý po vzbure dostal palicou a musel pokračovať vo vystúpení
Google+ Linkedin
Romana Haluščíková

Redaktorka magazínu Klocher - študentka piateho ročníka Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave. V rokoch 2016-2018 pôsobila na poste šéfredaktorky študentského časopisu Atteliér, ktorý bol viackrát ocenený na novinárskej súťaži Štúrovo pero.