Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Ako Slovensko rieši jednu z najväčších výziev vysokých škôl?

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) obnovuje návštevy expertných skupín na vysokých školách v ďalšom týždni. Budú pokračovať v overovaní vnútorného riadenia kvality vzdelávania na školách, ktoré začalo ešte pred prázdninami. Do leta navštívili expertné skupiny už 17 vysokých škôl. V nastávajúcom semestri je na rade 12 ďalších.

Overovanie zabezpečovania kvality na vysokých školách sa realizuje výhradne počas semestra, kedy prebieha výučbový proces. „Chceme, aby posudzovatelia a vysoká škola mali možnosť priamo diskutovať o otázkach kvality vzdelávania a aby pri tom boli aj študenti. Preto sa cez letné prázdniny posudzovania na školách nerealizujú,“ hovorí Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. „Postupujeme podľa najlepších medzinárodných skúseností – Štandardov a usmernení pre zabezpečovanie kvality v európskom vysokoškolskom priestore, tzv. ESG,“ dodáva.

 

Podľa ESG je zlepšovanie kvality vzdelávania realizované najmä politikami, štruktúrami a procesmi samotných vysokých škôl. Po novom ich školy majú plne v rukách. Vnútorné nastavenie vysokých škôl je pravidelne posudzované externými expertmi. Posudzovanie je organizované národnými agentúrami, ktoré napomáhajú vysokým školám zvyšovať ich efektívnosť.

 

Nové štandardy poskytli každej vysokej škole priestor na zlepšenie. Každá vysoká škola si vytvorila vlastné „stráženie“ kvality. Aj keď sa agentúra k prebiehajúcim posudzovaniam jednotlivých vysokých škôl nevyjadruje, už teraz uvádza, že niektoré školy túto príležitosť maximálne využili. “Reorganizovali ponuku študijných programov, zmenili vlastné fungovanie. Iné sa zhostili úlohy len administratívne,” hovorí Redhammer.

 

Posudzovatelia sledujú školami prijaté pravidlá a ich dodržiavanie. Overujú každodennú prax, či si zaviedli skutočné a účinné nástroje a či ich prepojili do efektívneho systému. Ak nie sú dostatočné,, agentúra uloží zodpovedajúce opravné opatrenia.

 

Slovenské vysoké školy zápasia o študentov aj o reputáciu v medzinárodnej konkurencií. Hoci sú výsledky vzdelávania mnohých slovenských škôl dobré, verejnosť to natoľko nevníma. „Našou úlohou je pomáhať školám zabezpečovať kvalitu vzdelávania a zlepšovať sa. Ak to budú robiť svedomito, dá im to veľa priestoru aj na ďalšie zlepšenie vlastného obrazu vo verejnosti. Samotné vnútorné zlepšovanie kvality vzdelávania však na zlepšovanie reputácie napr. v porovnaní s Českou republikou postačovať nebude. Preto odporúčam vysokým školám vážne sa venovať manažmentu vlastnej reputácie. Z istého pohľadu je reputácia dôležitejšia než financie“ hovorí Redhammer. „Dobrá povesť má silu prilákať viac nadaných študentov a tým aj zvýšiť rozpočet a šancu na investície,“ dodáva.

 

Napríklad v Českej republike sa o reputáciu škôl starajú dlhodobo, a to nielen samotné vysoké školy. Aj vláda ČR prostredníctvom rôznych programov ministerstva podporovala napríklad aj projekty spolupráce vysokých škôl so svetovými rankingovými agentúrami, či priamo zahraničný nábor vybraných škôl na štúdium v Česku. V dôsledku dlhodobej premyslenej politiky sa počty zahraničných študentov v ČR kontinuálne zvyšujú, dnes tam študuje už viac ako 50 tisíc zahraničných študentov. Počty slovenských vysokoškolákov v ČR síce už štvrtý rok mierne klesajú, no s počtom 20 920 tvoria stále najväčší podiel študentov zo zahraničia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je nezávislá verejná inštitúcia realizujúca externé formy zabezpečovania a zlepšovania vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Postupuje podľa najlepších skúseností zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Štandardov a usmernení pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európskom vysokoškolskom priestore ESG. V súčasnosti posudzuje systematické zabezpečovanie kvality vzdelávania na všetkých 33 slovenských vysokých školách.

Zdroj ts
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií