Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Ministerstvo kultúry vyhlásilo ďalší ročník literárnej súťaže, venovaný je viacerým jubilejným udalostiam

Do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa možno prihlasovať do 31. januára 2024.

1.1.2024 (SITA.sk) – Do 31. januára 2024 sa možno prihlasovať do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Vyhlasovateľom celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou je Ministerstvo kultúry (MK) SR spolu s rezortom školstva, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže i Maticou slovenskou.

Na organizácii sa podieľajú aj Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia. s. r. o., Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Jubilejné výročia

Tridsiaty druhý ročník súťaže je venovaný viacerým jubilejným výročiam, z ktorých dávame všetkým tvorivým žiakom a študentom, ako aj ich učiteľom do popredia 180. výročie vzniku slovenskej hymny či 155. výročie založenia Živeny, prvého spolku slovenských žien. Z významných osobností, ktoré si pripomíname, spomeňme 340. výročie narodenia Mateja Bela, učenca, polyhistora, zakladateľa moderného zemepisu a dejepisu alebo 150. výročie narodenia spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského,“ približuje rezort kultúry na svojom webe. Výsledky budú vyhlásené v júni v Nových Zámkoch, kde svojho času pôsobil Anton Bernolák.

Súťaž cieli na systematické rozvíjanie záujmu detí a mládeže o slovenský jazyk i kultúru, a to prostredníctvom prvých literárnych textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok skrz prózu a poéziu. Rovnako chce poukázať i na významné udalosti Slovákov a osobnosti, ktoré sa zapísali do ich histórie.

Udržiavanie tradícií

Cieľom je i udržiavanie kultúrnych tradícií a formovanie aktívneho prístupu k súčasnému dianiu. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci i študenti všetkých druhov a typov základných a stredných škôl na Slovensku, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí. Tí súťažia v rámci štvrtej kategórie súťaže.

Prihlasovatelia zo Slovenskej republiky – školy – zaevidujú súťažné práce žiakov a študentov elektronicky prostredníctvom systému EduPage. Súťažné texty, ktorých autormi sú Slováci žijúci v zahraničí, zašlú ich prihlasovatelia zo zahraničia spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom na e-mailovú adresu uvedenú vo vyhlásení súťaže,“ vysvetľuje MK SR postup pri prihlasovaní.

Kategórie cien

Termín uzávierky na konci januára platí pre všetky súťažné práce ako zo Slovenska, tak i zo zahraničia. V každej kategórii vyberú odborné poroty adeptov na Hlavnú cenu, Cenu poroty a Čestné uznanie, udeliť budú môcť aj Osobitnú cenu poroty. V porotách zasadnú spisovatelia, redaktori, jazykovedci, prekladatelia, vydavatelia i pedagógovia.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udeľuje aj špeciálnu Cenu referátu štátneho jazyka v rámci 3. súťažnej kategórie, ktorá je určená súťažiacim študentom stredných škôl,“ doplnil rezort kultúry.

Bližšie informácie o súťaži možno nájsť na webe ministerstva, prípadne Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Viac k témam: literárna súťaž
Zdroj: SITA.sk – Ministerstvo kultúry vyhlásilo ďalší ročník literárnej súťaže, venovaný je viacerým jubilejným udalostiam © SITA Všetky práva vyhradené.

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií