Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Transparency má podporu iniciatívy Za otvorenú justíciu, tá ale odporučila úpravu výsledkov hodnotenia sudcov

Združenie sudcov Slovenska sa ohradilo voči hodnoteniu sudcov okresných súdov od TIS. Sú toho názoru, že hodnotenie prináša skreslené informácie založené len na kvantitatívnej analýze štatistických dát, čo podľa nich nestačí na objektívne zhodnotenie.

17.4.2023 (SITA.sk) – Hodnotenie sudcov je podľa sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) náročná a pre sudcov osobitne citlivá úloha, ktorá musí byť zvládnutá, aby sa mohol dosiahnuť sledovaný cieľ.

Iniciatíva podporuje všetky legitímne formy verejnej kontroly, ktoré zvyšujú kvalitu rozhodovacej činnosti sudcov a dôveryhodnosti justície. Kontrolovanie súdnej moci verejnosťou je podľa iniciatívy základom záruk fungovania právneho štátu.

V tlačovej správe to uviedla iniciatíva ZOJ, ktorá iniciovala stretnutie zástupcov Transparency International Slovensko (TIS) a hodnotiacich komisií sudcov, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie námietok sudcov voči hodnoteniu TIS.

Nesprávnosť údajov štatistických listov

Ako vyhlásila ZOJ, TIS má ich podporu, pretože plní v tomto zmysle významné úlohy. Ako iniciatíva pripomenula, toto hodnotenie bolo kritizované viacerými sudcami okresných súdov, ktorí namietali správnosť vyhodnotenia výsledkov ich práce. Vedenie Súdnej rady SR a Združenie sudcov Slovenska vyzvali TIS k stiahnutiu hodnotenia zo svojej stránky.

Na stretnutí účastníci identifikovali príčiny, ktoré spôsobili nesprávnosť údajov v časti ročných štatistických listov sudcov, z ktorých hodnotenie TIS vychádzalo, a aj údaje, ktoré podľa odporučenia ZOJ mali byť v hodnotení sudcov zohľadnené,“ vysvetlila ZOJ s tým, že jej zástupcovia, ako aj zástupcovia hodnotiacich komisií sudcov odporučili, aby na základe týchto zistení TIS upravilo výsledky hodnotenia sudcov a aby v súlade s nimi postupovalo aj pri hodnotení sudcov v budúcnosti.

Ďalej odporučili, aby vo zverejnenej prezentácii výsledkov hodnotenia sudcov boli vyvážene komunikované pozitívne aj negatívne informácie. Cieľom pritom je, aby verejnosť mala reálnu predstavu o stave slovenskej justície.

Súdy rozhodovaciu činnosť zrýchlili

Účastníci stretnutia sa zhodli na záveroch, ktoré vyplynuli zo súdnej štatistiky za obdobie roka 2021 vo vzťahu k hodnoteniu efektivity a produktivity práce sudcov, a za obdobie rokov 2011 až 2021 vo vzťahu k hodnoteniu kvality rozhodnutí sudcov. Z týchto záverov vyplýva, že slovenské súdy zrýchlili rozhodovaciu činnosť a mediánová vybavenosť dosahuje takmer 108 percent.

Z hľadiska kvantitatívneho hodnotenia sudcov veľká časť sudcov pracuje naprieč hodnotenými komponentmi veľmi dobre. Len menej ako desatina sudcov mala slabé výsledky,“ spresnila ZOJ.

Zo záverov ďalej vyplýva, že v porovnaní s hodnotením sudcov z roku 2014 sa zlepšila aj miera potvrdenosti rozhodnutí sudcov okresných súdov nadriadenými súdmi. V roku 2014 bola nižšia ako 60 percent, v súčasnosti je na úrovni 69 percent.

Európske porovnanie vyťaženosti

Ako ďalej konštatovali zástupkyne ZOJ, tieto závery sú v súlade aj s Porovnávacím prehľadom EÚ v oblasti justície za obdobie rokov 2012 a 2018 až 2020, z ktorého vyplýva, že Slovensko patrí medzi desať najviac zaťažených súdnych systémov počtom nových vecí na 100 obyvateľov.

Napriek tomu sa umiestnilo v prvej desiatke štátov pokiaľ ide o rýchlosť súdnych konaní,“ uviedla iniciatíva s tým, že v efektívnosti súdnych konaní patrí Slovensko medzi najlepšie hodnotené členské štáty.

V miere vyriešenia vecí vo všetkých agendách na prvoinštančných súdoch sa Slovensko umiestnilo na prvom mieste, keďže v rokoch 2018 a 2020 slovenské súdy rozhodli približne 110 % vecí vo vzťahu k počtu nových vecí,“ dodala ZOJ. Riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško k stretnutiu a jeho záverom uviedol, že dialóg so zástupcami sudcovskej iniciatívy ZOJ vítajú.

Aj keď dnes zverejňované štatistické výkazy poskytujú o činnosti sudcov čiastočne limitované dáta, v Transparency sme presvedčení, že ich kvantitatívna analýza poskytuje justícii cennú spätnú väzbu a verejnosti užitočné informácie. Budeme veľmi radi, ak sa aj na základe našich analýz pristúpi k zmysluplným systémovým zmenám v súdnictve, ako aj ku kvalitnejšiemu vykazovaniu dát,“ dodal Piško.

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) sa ohradilo voči hodnoteniu sudcov okresných súdov od TIS, ktoré bolo zverejnené 9. marca. Sudcovia sú toho názoru, že hodnotenie prináša skreslené informácie založené len na kvantitatívnej analýze štatistických dát, čo podľa nich nestačí na objektívne zhodnotenie rozsahu, včasnosti, kvality rozhodovania a konania sudcov okresných súdov. Myslia si, že môže podkopať dôveru verejnosti v justíciu, ale aj v konkrétnych sudcov, keďže výsledky boli zverejnené s identifikáciou osôb sudcov. ZSS tak apeluje na TIS, aby ďalej nepoužívalo čisto kvantitatívne hodnotenie sudcov, pretože neposkytuje skutočný obraz o ich činnosti. Sudcovia ponúkajú aj súčinnosť pri kreovaní budúcich hodnotiacich kritérií, ktoré by umožnili čo najviac objektívne zhodnotiť prácu sudcov.

Voči hodnoteniu sudcov z dielne TIS sa ohradili aj niektorí členovia Súdnej rady SR. V spoločnom vyhlásení uviedli, že zverejnené výsledky hodnotenia sú založené len na štatistických kvantitatívnych podkladoch. Verejnosti sa tak podsúva, že ide o hodnotenie kvality sudcov. Podľa členov Súdnej rady SR to však utvrdzuje verejnosť o „nehodnosti sudcoch“ a zasahuje to do justície ako jednej z mocí v štáte.

Viac k témam: Analýza, Hodnotenie, Justícia, Slovenskí sudcovia, štatistika, Sudcovia, Súdnictvo, Súdy
Zdroj: SITA.sk – Transparency má podporu iniciatívy Za otvorenú justíciu, tá ale odporučila úpravu výsledkov hodnotenia sudcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií