fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Vláda schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý aplikuje európske štandardy

Nový zákon prináša výrazné zmeny v prospech spotrebiteľov, obchodníkov i orgánov dohľadu.

Máte tip? napíšte nám mailom

14.4.2023 (SITA.sk) – Oblasť ochrany spotrebiteľa čakajú na Slovensku veľké zmeny. Vláda totiž v piatok na návrh Ministerstva hospodárstva SR schválila úplne novú legislatívu, ktorá nahrádza aktuálne platné zákony. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa by mal podľa rezortu zjednotiť a modernizovať súčasnú spotrebiteľskú legislatívu a zosúladiť ju s právnymi predpismi Európskej únie. Účinnosť sa navrhuje od 1. augusta tohto roka.

Zjednotenie právnych predpisov

„V súčasnosti sú všeobecné inštitúty ochrany spotrebiteľa roztrieštené vo viacerých právnych predpisoch. Orientácia v nich v ich vzájomných súvislostiach a ich následná správna aplikácia je sťažená, a to z pohľadu samotného spotrebiteľa, ako aj podnikateľov, čím sa oslabuje princíp právnej istoty,” vysvetľuje dôvody vypracovania legislatívy ministerstvo. Návrhom zákona sa taktiež odstraňujú duplicity, aplikačné problémy, či vnútorné rozpory jednotlivých ustanovení a terminologické odlišnosti.

„Spotrebiteľské právo sa dynamicky vyvíja, musí neustále reagovať na nové podnety z trhu, obchodné modely či technologický pokrok vrátane digitalizácie. V neposlednom rade návrh zákona preto modernizuje súčasnú spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúlaďuje s právnymi predpismi Európskej únie odstraňujúc viaceré neopodstatnené goldplatingy,” dopĺňa k novej legislatíve rezort hospodárstva.

Prospešné zmeny

Ako po rokovaní kabinetu uviedol dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman, nový zákon prináša výrazné zmeny v prospech spotrebiteľov, obchodníkov i orgánov dohľadu a zabezpečuje spravodlivejšie usporiadanie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Legislatíva reaguje na rozvoj digitálnych technológií a má zaistiť vyššiu ochranu spotrebiteľov v online prostredí. „Rieši praktické problémy, ktoré doteraz boli v legislatíve ošetrené veľmi vágne alebo ich vôbec neriešila,” skonštatoval.

Spotrebiteľom napríklad nový zákon predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to z doterajších 14 na 30 dní. Obchodníkom zase ubudnú povinnosti, ktoré ich podľa Hirmana zaťažovali, avšak nijakým spôsobom neprispievali ku kvalite ich služieb smerom k zákazníkom. Ako príklad uviedol povinnosť obchodníka oznámiť na predajni informáciu o jej zatvorení 24 hodín vopred.

Prečítajte si tiež:
Budúcoročný rozpočet je podľa Rašiho neuchopiteľná masa peňazí, ktorú si Matovič vyhradil pre seba

Terminológia Európskej únie

Najvýraznejšími zmenami sú zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou únie, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov.

Prostredníctvom Občianskeho zákonníka sa do právneho poriadku zavádzajú definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.

Ochrana pred nekalými praktikami

V súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch sa zavádzajú požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online priestore a ich vzájomnom význame. Klamlivé obchodné praktiky sa rozširujú o marketing dvojitej kvality. Zároveň sa zavádza, kedy sa takáto praktika nebude považovať za klamlivú.

Návrh zákona v porovnaní s doterajšou právnou úpravou podstatným spôsobom nemení povinnosti v súvislosti s označovaním tovaru cenami, ale zavádza novú reguláciu pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. „Ide o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola identifikovaná v praxi viacerých relevantných obchodníkov v únii, najmä počas špeciálnych výpredajových akcií,” objasňuje ministerstvo.

Posilnená prevencia

Nová legislatíva zároveň posilňuje preventívne a výchovné pôsobenie dohľadu, keď zavádza nové inštitúty smerujúce k zníženiu alebo odpusteniu sankcie, ak dohliadaná osoba prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni následky svojho konania a odškodní spotrebiteľov. Súčasne reviduje sankčné ustanovenia tak, aby sankcie mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie. Navrhuje tiež ukladať sankcie v závislosti od obratu obchodníka.

Prečítajte si tiež:
Zamestnanosť v októbri medziročne stúpla vo väčšine sledovaných odvetví, najvýraznejšie zmeny evidujú tieto oblasti

Prijatím novej právnej úpravy by sa mala posilniť aj spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. „Konečným cieľom je rýchlejšie, pružnejšie a jednotné presadzovanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa v rámci celej Európskej únie,” konštatuje rezort hospodárstva. Len tak je podľa neho možné dosiahnuť ochranu vnútorného trhu, posilniť dôveru spotrebiteľov a ochrániť poctivých obchodníkov.

Zákon o bezpečnosti výrobkov

Kabinet v piatok schválil aj zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý vecne nadväzuje na zákon o ochrane spotrebiteľa. Z dôvodu terminologických a vecných rozdielov bude totiž táto problematika upravená v samostatnom zákone. „Predmetom návrhu zákona je právna úprava požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov, stanovenie povinností hospodárskych subjektov pri výrobe, dovoze, distribúcii a predaji výrobkov, určenie právomocí orgánov dohľadu v oblasti kontroly výrobkov na trhu, ako aj výmena informácií o nebezpečných výrobkoch medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou,” uvádza sa v materiáli.

Zákon podľa ministerstva prináša úpravu požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských nepotravinových výrobkov. Pre tieto nejestvuje osobitná regulácia, pritom ide o presne neohraničenú množinu rôznorodých výrobkov, ako sú napríklad nábytok, bicykle, detské oblečenie, zariadenia detského ihriska, či školské potreby. Jeho cieľom je zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov a účinný dohľad nad výrobkami tak, aby nebezpečné produkty boli čo najskôr identifikované.

Viac k témam: Občiansky zákonník, Ochrana spotrebiteľa
Zdroj: SITA.sk – Vláda schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý aplikuje európske štandardy © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte tip? napíšte nám mailom
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií