fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Pred vstupom do školy sa musíte preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19

Štát umožnil obnoviť od pondelka 7. decembra školské vyučovanie a prevádzku v školách (druhý stupeň základnej školy a stredné školy), ak sa tak rozhodne ich zriaďovateľ.

Máte tip? napíšte nám mailom
Žiaci, jeden z ich rodičov a zamestnanci školy sa však musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie či negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19.
Vyhláška bola vydávaná v nadväznosti na uznesenie schválené vládou SR:

Dôvod vysvetľuje Úrad verejného zdravotníctva SR

Epidemiologická situácia na Slovensku je vo výskyte COVID-19 stále vážna. Deti a mládež však jednoznačne patria do škôl. Procesy preto bolo potrebné nastaviť tak, aby sa ich nástupom do škôl nezvyšovalo riziko prenosu COVID-19 a nemalo to nepriaznivý vplyv na vývoj epidemiologickej situácie.
Deti a mládež zohrávajú špecifickú úlohu pri šírení nového koronavírusu. Môžu sa infikovať navzájom a ochorenie zanášať aj medzi dospelých. U detí sa COVID-19 často vyskytuje bez klinických príznakov. Z tohto dôvodu samotné skríningové sledovanie symptómov a kontroly teploty nie sú dostatočné na to, aby sa zabránilo nekontrolovanému šíreniu vírusu najmä v komunitách detí a adolescentov. Samozrejme, v školách je potrebné dodržiavať i ďalšie nastavené protiepidemické opatrenia.

Čo hovorí vyhláška a výnimky

Žiaci piateho až deviateho ročníka základných škôl, stredných škôl a pedagógovia vyučujúci tieto deti inak ako dištančne, sa musia od 7. decembra pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov školy preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR a antigénového testu nie starším ako 7 dní.
Výnimky majú:
a) osoby, ktoré prekonali COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
b) osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie antigénového alebo RT-PCR testu,
c) osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
d) osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra,
e) osoby dispenzarizované pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
f) osoby, ktoré sú onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktoré má leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou),
g) žiakov a zamestnancov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
h) žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl,
i) žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020,
j) pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách v období od 7. decembra do 9. decembra.
Je potrebné, aby sa osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka, boli schopné preukázať dokladom, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností.
Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená výsledky testov a doklady potvrdzujúce výnimky z testovania požadovať a je oprávnená do nich nahliadnuť.
Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch vyššie uvedených výnimiek z testovania v bodoch a) až f) potvrdením výnimke podľa prílohy vo vyhláške vystaveným lekárom.
Kompletné znenie vyhlášky ÚVZ SR nájdete tu.
Máte tip? napíšte nám mailom
Zdroj MZSR
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií