fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Koronavírus: Prehľad obmedzení v Európskych krajinách k 20.3.2020

Prinášame vám prehľad obmedzení k 20. marcu 2020, ktoré prijímajú Európske krajiny v boji proti novému koronavírusu Covid-19. Aké sú a čo sa deje v iných štátoch?

Máte tip? napíšte nám mailom

Svetom sa už niekoľko mesiacov šíri nákaza nového koronavírusu Covid-19. Epicentrom nákazy už paradoxne nie je Čína, ale Európa. Predstavitelia jednotlivých krajín sa preto rozhodli prijať opatrenia, ktoré postupne naberajú na sile. Pozrite sa spolu s nami na to.

Opatrenia a obmedzenia proti koronavírusu, ktoré prijali jednotlivé krajiny v Európe k 20. marcu 2020

Belgicko

Pri vstupe do krajiny Belgicko nezaviedlo žiadne obmedzenia. Rovnako nie sú ani žiadne obmedzenia týkajúce sa tranzitu. Letisko Zaventem v Bruseli je otvorené, lety a odlety prebiehajú podľa letového plánu. Niektoré letecké spoločnosti však prijali rozhodnutie zrušiť časť svojich letov. Letisko Charleroi je otvorené. Avšak spoločnosť Ryanair zrušila všetky lety do Talianska v období 13.03.- 08.04.2020. Doprava na letiská funguje.

Česká republika a koronavírus

V Českej republike platí naďalej zákaz vstupu všetkých cudzincov, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný pobyt na území ČR. A to vrátane občanov SR. Cudzinec, ktorý má povolený pobyt v ČR, a prichádza do ČR z rizikovej krajiny (Čína, Južná Kórea, Irán, Taliansko, Španielsko, Rakúsko, Nemecko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Veľká Británia, Švajčiarsko), má nariadenú povinnú karanténu. Ak do Českej republiky prichádza z bezpečnej krajiny, má nariadenú povinnú karanténu len v prípade príznakov choroby.

Rovnako naďalej platí rozhodnutie o zákaze vycestovania pre občanov ČR, ako aj cudzincov s trvalým a prechodným pobytom nad 90 dní na území ČR. Výnimku tvoria osoby, ktorým bola udelená výnimka, napr. cudzinec s trvalým a prechodným pobytom nad 90 dní, ktorí prejaví záujem po dobu platnosti núdzového stavu vycestovať. To však bez možnosti návratu do ČR počas núdzového stavu.

Tento zákaz neplatí pre cezhraničných pracovníkov, ktorí sú zamestnaní vo vzdialenosti do 100 kilometrov od hranice, a to v oboch smeroch.

Na hraničnom priechode sa však musia preukázať dokladom totožnosti a napríklad pracovnou zmluvou. Prípadne potvrdením od zamestnávateľa. Zákaz vstupu do ČR sa netýka medzinárodnej nákladnej dopravy, pilotov dopravných lietadiel, diplomatov a ich rodinných príslušníkov.

Rovnako ani príslušníkov záchrannej služby alebo expertov v boji proti epidémiám a na humanitárnu a zdravotnícku pomoc. Vláda povolila kamiónovú dopravu aj v nedeľu. Občan EÚ tranzitujúci do svojho domovského štátu cez územie Českej republiky má výnimku na vstup. To je však nutné doložiť aspoň čestným prehlásením o tranzite. To si môžu občania stiahnuť TU.

V ČR sa zároveň pozastavila cezhraničná osobná autobusová, vlaková alebo lodná doprava. Zákaz prepravy na cestách sa týka aj osobnej linkovej a príležitostnej dopravy, ktorá je zabezpečovaná vozidlami nad 9 osôb.

Od 14. 3. môžu ľudia cestovať za hranice LEN osobnými autami. U vlakovej a vodnej dopravy sa to dotýka úplne všetkých medzinárodných vlakov alebo lodí v osobnej doprave. Prijaté opatrenia však umožňujú návrat vozidiel nad 9 osôb občanom ČR, ktorí sa vracajú späť do ČR. Rovnakým spôsobom sa umožní opustenie územia ČR aj cudzincom. Česká vláda vo svojom rozhodnutí zakázala využívať v rámci leteckej dopravy s cestujúcimi, ktorí prekračujú hranice ČR, iné letiská ako medzinárodné verejné letisko Václava Havla Praha.

Luxembursko a koronavírus

Luxembursko k dnešnému dňu (20. marca 2020) nezaviedlo žiadne obmedzenia pri vstupe do krajiny. Rovnako ani obmedzenia týkajúce sa tranzitu.

Prečítajte si tiež:
Na Slovensku začne vysielať televízny kanál s názvom Corona Virus Info TV

Maďarsko a koronavírus

S platnosťou od 17. marca 2020 uzatvorilo Maďarsko štátne hranice, vrátane hraničných priechodov so Slovenskou republikou. Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska, prípadne občania EHP. Tí ale musia mať na území Maďarska trvalý pobyt.

Maďarsko však prijalo výnimku a od 19. marca platí voľný cezhraničný pohyb občanov SR, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska. Ale len najviac do 30 kilometrov od hraníc. Hraničnej kontrole sa musia preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa. Na túto skupinu slovenských občanov sa zároveň nevzťahujú povinné karanténne opatrenia. Situácia sa však môže operatívne meniť.

Z Maďarska do SR je umožnená osobná doprava len niekoľko hraničných prechodov: Medveďov – Vámosszabadi, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Dialničný prechod Rajka, Milhost –Tornyosnémeti.

Otvorené hraničné priechody na maďarsko – slovinskej hranici: Rédics, Tornyiszentmiklós; Tornyiszentmiklós- Pince; Priechody. Na maďarsko – rakúskej hranici: Hegyeshalom, Sopron, Rábafüzes; also Fertőd, Kópháza, Kőszeg, Búcsú és Szentpéterfa.

Maďarsko sa rozhodlo uzavrieť medzinárodné letisko F. Liszta v Budapešti. Letisko neprijíma iných ako maďarských občanov. Pozastavené boli aj železničné spojenia s Chorvátskom, Rumunskom, Slovenskom a Ukrajinou.

Pre nákladnú tranzitnú dopravu bez ohľadu na štátnu príslušnosť osádky vozidla je prechod umožnený, ale len cez nasledovné hraničné prechody: diaľničný hraničný prechod M15 Čuňovo-Rajka, Milhost-Tornyosnémeti, Šahy – Parassapuszta (platí od 06.00 hod. dňa 19.03.2020). Kamióny smerujúce z IT, majú vstup do Maďarska zakázaný.

Nemecko a koronavírus

Nemecko zavádza rozšírenie súčasných, dočasných hraničných kontrol aj na leteckú a vodnú dopravu. A to s Talianskom, Španielskom, Rakúskom, Francúzskom, Dánskom a Švajčiarskom. Cestujúcim, ktorí nemajú urgentný dôvod, krajina nepovoľuje prechod cez hranice. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ľudí, ktorí dochádzajú za prácou. To však musia doložiť potvrdením.

Vláda prijala rozhodnutia na vstup/výstup z/do Nemecka pre cudzích štátnych príslušníkov len v  prípade:

1. Cesty za prácou, resp. z pracovných dôvodov a na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov (tzv. pendleri, sezónni zamestnanci a pod.). Prechod hraníc bude umožnený po predložení dokumentov potvrdzujúcich tieto skutočnosti (napr. zamestnanecká zmluva, či doklady o zákazke, ktorú cestujúci ide do krajiny plniť).

2. Cesty zo závažných dôvodov (napr. na lekárske vyšetrenia, z dôvodu rodinného úmrtia a pod.).

3. V prípade návratu občana EÚ alebo tretieho štátu (nonEU) do jeho krajiny pôvodu alebo krajiny, kde má povolený pobyt či dlhodobý pobytu tranzitom cez územie Nemecka. Stále je funkčné priame vlakové spojenie IC vlakmi napr. Mníchov – Viedeň, Regensburg – Viedeň, Würzburg – Viedeň, Hanau (Frankfurt n.M.) – Viedeň a pod.

Poľsko a koronavírus

Poľsko pozastavilo všetky medzinárodné lety do krajiny, pozastavená je aj medzinárodná železničná doprava. Cudzinci majú zákaz vstúpiť na územie Poľska. Cudzincom s platným pobytom v Poľsku bude vstup umožnený. Občania Poľska ako aj cudzinci s platným pobytom musia byť po vstupe do Poľska v povinnej 14 dňovej karanténe. Kamiónová preprava tovaru zostáva zachovaná.

Na hranici so SR zostane 5 otvorených hraničných prechodov – 2 cestné a 3 vlakové (Cargo). Občania SR v Poľsku budú môcť prekročiť hranice do SR na 2 cestných prechodoch: Barwinek a Chyžné. Hraničná stráž Poľska potvrdila, že občanom SR, ktorí sú v Poľsku, bude umožnený návrat do SR. Na hraniciach s DE zostanú otvorené 3 pešie, 6 cestných a 6 vlakových prechodov, s CZ – 3 pešie, 5 cestných a 9 vlakových. Opatrenia budú platné po dobu 10 dní s možnosťou ďalšieho predĺženia o ďalších 20 dní, a v prípade potreby o ďalších 30 dní.

Prečítajte si tiež:
Prevratný objav: Vedci zistili ako imunitný systém bojuje s COVID-19

Rakúsko a koronavírus

Rakúsko nateraz prerušilo letecké aj vlakové spojenia s Čínou, Južnou Kóreou, Iránom, Talianskom, Španielskom, Švajčiarskom a Francúzskom. Do Rakúska prestali prilietať lietadlá z Veľkej Británie, Holandska, Ruska a Ukrajiny.

Letisko Schwechat je pred zastavením regulárnej prevádzky a plánuje sa iba núdzový režim. Dočasne sú zrušené aj všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom. Autobusy, ktoré prevážajú cestujúcich z Talianska by nemali na území Rakúska zastavovať. Zároveň by nemali dovoliť cestujúcim z autobusu vystúpiť. Samozrejme okrem nevyhnutných prípadov, ako sú napríklad zdravotné dôvody.

Na rakúskych hraniciach sa nachádzajú zdravotné hliadky. Tie vykonávajú zdravotné kontroly osôb vo vozidlách smerujúcich z Talianska do Rakúska. Na hraničnom priechode sú občania povinní vypísať tlačivo, v ktorom uvedú osobné údaje a prehlásenie, že sa na území Rakúska nikde nezastavia. Rakúska polícia kontroluje aj stav palivovej nádrže. Je potrebné mať plne doplnené palivo.

“Občanom SR sa odporúča pri návrate do vlasti využiť služby rakúskej železničnej vnútroštátnej dopravy (ÖBB) – rýchlikové spojenie z rôznych AT destinácii do obce Schwechat. Odtiaľ AT autobusom, príp. AT taxi-službou do obcí Kittsee alebo Berg. Následne presun taxi-službou alebo peší presun na hraničné priechody Jarovce-Kittsee alebo Berg (je povolený peší presun cez SK-AT hraničné priechody). Na SK hraničnom priechode odporúčame mať vopred dohodnutý odvoz (t. j. rodina, priatelia, príp. taxi-služby). Na celú spolkovú krajinu Tirolsko bola uvalená karanténa s prísnou kontrolou vstupov/výstupov,” tieto odporúčania zverejnilo Slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku / Ambassade de Slovaquie en France.

Na celú spolkovú krajinu Tirolsko bola vládou Rakúska uvalená karanténa s prísnou kontrolou vstupov/výstupov. V Tirolsku je tiež zákaz vychádzania. Okrem toho všetci ľudia, ktorí nemajú bydlisko v Tirolsku, musia odísť z krajiny.

Švajčiarsko a koronavírus

Švajčiarsko je v súčasnosti treťou najviac postihnutou krajinou koronavírusom. Švajčiarska vláda vyhlásila do 19. apríla 2020 núdzový stav, pričom zakázala „všetky verejné a súkromné ​​stretnutia“ s jedinou výnimkou a to pohreb.

Od 13. marca 2020 boli zavedené, predbežne na 6 mesiacov, kontroly na všetkých švajčiarskych hraniciach. Vstúpiť do krajiny smú len občania Švajčiarska, osoby, ktoré majú povolenie na pobyt a osoby, ktoré majú uzavreté platné pracovné zmluvy vo Švajčiarsku. Povolené sú tranzity cez krajinu. Povinná karanténa v krajine nie je.

Taliansko a koronavírus

Taliansko má v súčasnosti najviac osôb nakazených koronavírusom. Vláda prijala prísne opatrenia, ktoré by mali spomaliť jeho šírenie. Do 3.4.2020 je zakázaný občanom Talianska odchod z krajiny. Vstup povolený len osobám s pobytom v krajine. Cudzinci však môžu krajinu opustiť. Pri pohybe po krajine je povinnosťou preukázať sa prehlásením o cieli cesty. Prehlásenie je možné stiahnuť z web stránky ministerstva vnútra.

Medzinárodná osobná doprava bola pozastavená. Medzinárodná kamiónová doprava je nateraz umožnená. Vodič však musí mať okrem bežných dokladov aj rúško/respirátor, rukavice a dezinfekčný gél.

Máte tip? napíšte nám mailom

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií