fbpx
AKTUALIZÁCIA stavu prírodných a umelých kúpalísk: Kde je vyhovujúca voda?

AKTUALIZÁCIA stavu prírodných a umelých kúpalísk: Kde je vyhovujúca voda?

Pred časom sme vám priniesli článok o stave vody na našich kúpaliskách. Úrad verejného zdravotníctva však priebežne aktualizuje výsledky, takže ak si nie ste istí, či do vody skočiť alebo nie, čítajte ďalej.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) pokračovali v kontrole hygienického stavu prevádzkovaných kúpalísk a kontrolných odberoch vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na prírodných a umelých kúpaliskách RÚVZ ukladali opatrenia na ich odstránenie. Pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Prírodné kúpaliská

Podľa najnovších výsledkov je vyhovujúci stav na 14 prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou a viac ako 40 prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou. Vybrať si teda máme z čoho.

Odber vzoriek stále pokračuje.

Kde treba spozornieť?

Vzorka vody na kúpanie z prírodnej vodnej plochy Lipovina – Bátovce z 3.7.2018 preukázala nevyhovujúcu kvalitu pre ukazovatele chlorofyl-a a priehľadnosť, zvýšenú prítomnosť cyanobaktérií, resp. zvýšenú farbu. Na lokalite bola preto,umiestnená tabuľa upozorňujúca na skutočnosť, že voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov.

Prevádzkovateľ areálu v rekreačnej oblasti RO Gazarka Šaštín Stráže bol upozornený na nevyhovujúcu kvalitu vody.

Zelená voda – Kurinec nevyhovovala požiadavke na priehľadnosť vody na kúpanie a boli zistené aj prekročené biologické ukazovatele kvality vody. Medzná hodnota chlorofylu-a bola prekročená aj na Rybníkoch Slovenská Volová, pričom bol zaznamenaný aj zhoršený fyzikálno-chemický ukazovateľ kvality vody (zvýšený obsah celkového fosforu). Prekročená hodnota celkového fosforu bola zistená aj na Laborec Humenné. Ide o zdravotne nevýznamný ukazovateľ, ktorý nemá priamy zdravotný dopad na kúpajúcich sa.

(POKRAČOVANIE NA DRUHEJ STRANE)

PREČÍTAJTE SI TIEŽ  Mladý muž neposlúchol rady tatéra: Po okúpaní v mori prišla smrť

Google+ Linkedin

Autor:

Obdivovateľka umenia vo všetkých jeho formách, hľadajúca a nachádzajúca ho všade okolo seba. Fotografiami si zaznamenávam svet, najradšej cez dokumentárnu fotografiu, ľudí a ich príbehy. Redaktorka, editorka, korektorka. Milujem hrabanie sa v textoch a hľadanie chybičiek.