Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Oxford zverejnil otázky prijímacieho pohovoru. Čo myslíte, prešli by ste?

Ak sledujete školské dianie a celosvetové merítka, potom viete, že Oxfordská univerzita je považovaná za jednu z najlepších na svete. Týmto titulom sa pýši už pekný čas, nakoľko bola založená v roku 1096. Keďže si udržuje svoj status, hocikto sa do nej nedostane.

Internetom neraz kolovali mýty a informácie o znižujúcej sa kvalite štúdia, i to, že latka prijímacích skúšok sa neustále podlieza. Na uspokojenie zvedavosti ľudí Oxford reagoval.

Nedávno vydal niekoľko otázok z posledných rokov, ktoré na skúškach použil. Väčšina z nich je založená na témach, o ktoré hlásiaci sa študenti javia záujem. „Vieme, že o prijímacích pohovoroch v Oxforde stále existujú nedorozumenia. Takže sme tam dali čo najviac informácií, aby sme študentom umožnili vidieť realitu tohto procesu,“ povedala profesorka Samina Khan.

„Bez ohľadu na to, aký druh vzdelania máte za sebou, rozhovor by mal byť príležitosťou na prezentáciu vášho záujmu a schopností vo vami vybranom predmete, nielen mechanickom recitovaní faktov,“ dodáva.

oxford
Anglická univerzita patrí k najlepším na svete. Zdroj: pexels.com

Otázky, ktoré Oxford použil v posledných troch rokoch, sa týkajú rôznych tém. Od náboženstva a ekonomiky až po politiku a francúzštinu. Vo všeobecnosti sa od otázky nevyžaduje jedna správna odpoveď, ale skôr snaha začať konverzáciu. Profesorov zaujíma to, ako kandidáti rozmýšľajú, nie koľko odpovedí si zapamätali.

Myslíte, že by ste pohovor zvládli? Prečítajte si nasledujúce otázky a otestujte svoje vedomosti.

Otázky v matematickom teste na Oxford University sa môžu líšiť podľa konkrétneho študijného odboru a stupňa, na ktorý sa študent uchádza. Tu sú niektoré príklady otázok:

Matematika

 1. Rovnice a nerovnice: Napríklad: „Rovnice na riešenie: 3x + 7 = 22.“
 2. Vypočítajte obvod a obsah trojuholníka so stranami dĺžky 5 cm, 12 cm a 13 cm.
 3. Kombinatorika a pravdepodobnosť: „Koľko rôznych spôsobov môžeme vybrať 3 rôzne knihy zo zbierky 10 kníh?“
 4. Diferenciálne a integrované počty:  „Vypočítajte deriváciu funkcie y = 3x^2 + 2x – 5.“
 5. Lineárna algebra: „Vypočítajte determinant matice: [ [1, 2], [3, 4] ].“
 6. Teória čísel: „Dokážte, že koreň štvrtého stupňa z celého čísla je celé číslo iba vtedy, keď to číslo je štvorcem iného celého čísla.“
 7. Matematické dôkazy: „Dokážte, že ak sú dve priamky rovnobežné s tretou priamkou, potom sú aj medzi sebou rovnobežné.

Literatúra

 • Diskutujte o postavách, ich vývoji a ich roli v románe „Pýcha a predsudok“ od Jane Austenovej.
 • Porovnajte a kontrastujte štýl a tématické prvky vo veršoch Williama Wordswortha a Samuela Taylora Coleridgea v zbierke „Lyrické balady“.
 • Analyzujte a zhodnoťte kritiku spoločenských štruktúr v románe „Veľký Gatsby“ od F. Scotta Fitzgeralda.
 • Diskutujte o spôsoboch, akými autor používa ironiu a satiru v hre „Dobrý človek z Sečuanu“ od Bertolta Brechta.

Biológia a chémia

 • Diskutujte o štruktúre DNA, jej funkciách a význame pre biologické procesy.
 • Analyzujte rôzne typy chemických väzieb a ich význam pre vlastnosti a reakcie chemických zlúčenín.
 • Popíšte a vysvetlite základné princípy neurónových sietí a ich aplikácie v informatike a umelej inteligencii.
 • Diskutujte o metodách výskumu a dôležitosti riadenej experimentálnej metódy v sociálnej vede.

História

 • Analyzujte politické, ekonomické a sociálne faktory, ktoré viedli k vzniku a šíreniu islámu v 7. a 8. storočí.
 • Diskutujte o dôsledkoch kolonializmu pre africké národy a spoločnosti a ich vplyve na súčasnú politickú a socioekonomickú situáciu v Afrike.
 • Porovnajte a kontrastujte politické a hospodárske systémy starovekého Ríma a starovekého Grécka a diskutujte o ich vplyve na vývoj západnej civilizácie.
 • Analyzujte príčiny a dôsledky prvej a druhej svetovej vojny a ich význam pre medzinárodné vzťahy v 20. storočí.

Všeobecný prehľad

 • Diskutujte o význame vzdelávania vo svetovej spoločnosti a jej potenciálnom vplyve na sociálny, ekonomický a kultúrny rozvoj.
 • Analyzujte etické otázky súvisiace s technologickým rozvojom a ich vplyv na spoločnosť a životné prostredie.
 • Porovnajte a kontrastujte rôzne filozofické prístupy k etike a diskutujte o ich aplikácii v súčasnej spoločnosti.
 • Diskutujte o význame environmentálneho a udržateľného rozvoja pre súčasnú a budúcu generáciu a možnostiach ich dosiahnutia.
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií