fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

POZOR! Polícia kontroluje aj lyžiarske svahy

Máte tip? napíšte nám mailom

Mimoriadne kontroly pokračujú. Polícia nezaháľa a kontroluje všetko a všade. Prekvapujúco aj svahy. Núdzový stav bol predĺžený o 40 dní, naďalej je teda v platnosti. Predbežne bude platiť do 19. marca 2021.

Zákaz vychádzania

Tiež platí zákaz vychádzania až do odvolania. Pravidlá zákazu vychádzania a ďalšie opatrenia policajti vo zvýšenej miere kontrolujú po celom Slovensku.

Polícia tiež pripomína, že výnimku zo zákazu vychádzania je potrebné pred policajtom hodnoverne preukázať.

Nočný zákaz vychádzania

Okrem spomínaných opatrení, tiež platí nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom. Ruší sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres. Pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zákaz vychádzania naďalej platí od 05:00 hod. do 01:00 hod.

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA, PRI KTORÝCH JE POTREBNÝ TEST

Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

V ČASE OD 05:00 HOD. DO 20:00 HOD

 • cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
 • povolené hromadné podujatie,
 • výdajné miesto eshopu a iných obchodov,
 • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca,
 • cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • cesta na najbližší zberný dvor.
Prečítajte si tiež:
Vláda príjma ďalšie kroky proti šíreniu COVID-19, odvolávať bude aj šéfa SŠHR

V ČASE OD 05:00 HOD: DO 01:00 HOD

 • cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu,
 • pobyt v prírode v čiernom okrese,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť,
 • cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy

KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU

VÝNIMKY V ČASE OD 05:00 HOD. DO 01:00 HOD. (TEDA AJ V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA)

 • zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • do lekárne,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov), podrobnosti vyššie.

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 05:00 HOD. DO 20:00 HOD

Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto, a to na cestu:

 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,
 • cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska.
Prečítajte si tiež:
Máte vysoký tlak? Lieky na tlak zhoršujú priebeh koronavírusu

KTO NEPOTREBUJE TEST?

 • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
 • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.
Máte tip? napíšte nám mailom
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií