fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Viete, na čo majú policajti pri kontrole právo a na čo už nie? TOTO vás prekvapí!

Zastavila vás počas cesty policajná hliadka? Nie všetko, čo vám kážu, však musíte spraviť. Pozrite sa na čo majú právo. 

Policajné hliadky dohliadajú na bezpečnosť premávky a pre mnohých vodičov sú postrachom. Ak dodržujete všetky pravidlá a vaše vozidlo zodpovedá potrebným normám, nemusíte sa ničoho obávať. Mnohí motoristi si však mylne myslia, že policajná hliadka na daný úkon právo nemá a naopak. Na čo majú pri kontrole právo a na čo už nie?

Policajt vám dáva znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky, zastavovacím terčom alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla môže dávať policajt v rovnošate toto znamenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle. Znamenie na zastavenie vozidla však musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky.

Zdroj: revuca.dnes24.sk

Čo sa deje po zastavení?

1. kontroluje, či vodič zastaveného vozidla má pri sebe platné doklady predpísané na vedenie a prevádzku vozidla, ako aj platný doklad totožnosti,
(vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla; doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla; doklad o vykonaní technickej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha; doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha; doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha; povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom; iné doklady ustanovené osobitným predpisom)

2. vyzve vodiča zastaveného vozidla, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom, či sa v jeho organizme nenachádza iná návyková látka, alebo jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo nie je znížená liekom. Túto výzvu však môžete odmietnuť, no následne sa budete musieť rovnakej skúške podrobiť v nemocnici za prítomnosti polície (napr. odber krvi)

3. kontroluje technický stav vozidla, úplnosť a stav jeho výstroja a povinnej výbavy, uloženie a upevnenie nákladu,

4. preveruje či po vozidle, prepravovaných osobách alebo veciach nie je vyhlásené pátranie,

5. plní ostatné úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov.

Čo policajt nemôže?

Spomenuté úkony sa dejú pri bežnej kontrole. Čo však ale v prípade, že policajt chce od vás niečo neštandardné? Nie na všetko má právo!

V prípade, že vediete motorové vozidlo a nemáte pri sebe ani vodičský ani občiansky preukaz,  musíte sa identifikovať napríklad rodným číslom, adresou trvalého bydliska, poprípade má policajt právo opýtať sa aj na meno vašej matky a otca, rovnako aj na dátumy ich narodenia.

Policajt by vás rovnako pri neštandardných úkonoch mal poučiť o svojich právach. Ak tak neučinil, ide o jeho chybu. Málokto vie, že zásah policajta si môžete natáčať (neplatí v prípade, že ste obmedzený na slobode). Policajt má síce právo kontrolovať vám interiér auta, nie však bez vašej prítomnosti a s vecami v aute (netýka sa povinnej výbavy auta, trojuholníka, lekárničky a reflexnej vesty) smie manipulovať jedine vodič. Takisto by vás policajt mal poučiť o skutočnosti, že nemusíte povedať ani urobiť nič, čím by ste si uškodili. Teda známa formula: “Máte právo mlčať. Všetko, čo poviete, môže byť pred súdom použité proti vám.”

Zdroj: autoviny.sk minv.sk

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií