fbpx
Prečo potrebujeme elektronický zber údajov pre financovanie škôl?

Prečo potrebujeme elektronický zber údajov pre financovanie škôl?

Od 15. do 30. septembra 2018 prebiehal na Slovensku prvýkrát oficiálny zber údajov zo škôl a školských zariadení pre účely financovania elektronicky prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Svoju povinnosť zaslať informácie o žiakoch a zamestnancoch si splnilo 99,7 % vzdelávacích zariadení.

„Som rada, že školy pristúpili k zberu zodpovedne a takmer všetky poslali požadované údaje. Svedčí to o tom, že prípravná fáza, vrátane školení po celom Slovensku či poskytnutia video návodov, bola zvládnutá dobre. Zákonnú povinnosť si v termíne nesplnilo len 19 škôl, teda menej ako 0,3 percenta. V priebehu minulého týždňa sme s nimi komunikovali a k dnešnému dňu chýbajú údaje už len z 12 škôl,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

Systém posielané údaje spracovával bez väčších problémov, tzv. dávku spracoval v priemere za 29 sekúnd. Dlhšie lehoty spracovania dávky sa vyskytli v pondelok 17. septembra v špičkových hodinách, čo prevádzkovateľ systému vyriešil jeho optimalizáciou. Významnou zmenou oproti klasickému zberu z minulých rokov bolo, že dáta sa nezbierali v kumulatívnej, ale jednotkovej forme.

Prvý elektronický zber údajov pre financovanie škôl dopadol veľmi úspešne. Zdroj: Pexels.com

Začiatok zberu údajov zo zákona pripadá na 15. septembra, pričom tento rok to bola sobota. Napriek tomu Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou poslala údaje do systému už minútu po polnoci. Len o osem minút dlhšie to trvalo Materskej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku.

„Drvivá väčšina škôl poslala dávku v prvých piatich dňoch lehoty. Len pár desiatok z celkového počtu 6 901 škôl a školských zariadení čakalo na poslednú chvíľu. Tých sme v spolupráci s prevádzkovateľom systému aktívne kontaktovali a pomáhali riešiť prípadné problémy,“ konštatovala Martina Lubyová.

Rezortný informačný systém je  centrálnym registrom rezortu školstva. Jeho úlohou je zbierať jednotkové údaje a efektívne ich využívať pre riadenie rezortu. Podľa novely zákona 597/2003 Z.z. zabezpečuje podklady pre adresné financovanie škôl a školských zariadení od septembra 2018. Základnými výhodami RIS sú ušetrenie byrokracie, adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení a štatistická báza s vysokou využiteľnosťou do budúcnosti.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ  Svetový deň učiteľov: Na viac ako 1100 školách dnes vyučujú v čiernom, kritizujú tak vládu, že neplní sľuby
Google+ Linkedin
Pavel Bielik

Autor:

Editor magazínu Klocher – vyštudoval masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je občasným fotografom a kameramanom. Píše o filme a uskutočňuje rozhovory na celospoločenské témy. Za rozhovor „Moderátor Václav Moravec: Nenávidíme cudzincov, ale vládnu nám Slovák a Polojaponec“ bol ako spoluautor nominovaný na Novinársku cenu 2018 a na Cenu nadácie otvorenej spoločnosti.