tik-v-oku

Vieš, čo signalizuje tik v oku?

Aj keď považujeme tik v oku za banalitu, pravdou je, že to tak vôbec nemusí byť! Vo všeobecnosti pod tikom rozumieme rýchle, stereotypné a nepravidelne sa opakujú pohyby. Ide o sťahy očných viečok, ktoré majú ...