fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Od dnes začína platiť zákaz nočného vychádzania! TU sú všetky aktuálne opatrenia

Máte tip? napíšte nám mailom

Núdzový stav bol predĺžený o ďalších 40 dní, naďalej je teda v platnosti. Predbežne bude platiť do 19. marca 2021.

Zákaz vychádzania

Zákaz vychádzania naďalej platí až do odvolania. Pravidlá zákazu vychádzania a ďalšie opatrenia budú policajti vo zvýšenej miere kontrolovať od 3.3.2021 na celom Slovensku! Výnimku zo zákazu vychádzania je potrebné pred policajtom hodnoverne preukázať.

Nočný zákaz vychádzania

3. marca sa zavádza sa nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom. Ruší sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres. Pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zákaz vychádzania naďalej platí od 05:00 hod. do 01:00 hod.

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA, PRI KTORÝCH JE POTREBNÝ TEST

Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu: V ČASE OD 05:00 HOD. DO 20:00 HOD.:

 • cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
 • povolené hromadné podujatie,
 • výdajné miesto eshopu a iných obchodov,
 • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca,
 • cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • cesta na najbližší zberný dvor.

V ČASE OD 05:00 HOD. DO 01:00 HOD.:

 • cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu,
 • pobyt v prírode v čiernom okrese,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť,
 • cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy.

KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU

VÝNIMKY V ČASE OD 05:00 HOD. DO 01:00 HOD. (TEDA AJ V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA):

 • zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • do lekárne,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov), podrobnosti vyššie.
Prečítajte si tiež:
Pink prekonala koronavírus. Na boj proti nemu venuje milión dolárov

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 05:00 HOD. DO 20:00 HOD.:

Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto, a to pre ľudí alebo na cestu na:

 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,
 • cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ZŤP osoby na vozíčku, osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska.

COVID AUTOMAT

Na Slovensku platí Covid automat. Okresy sú podľa neho rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania. Situáciu v okresoch bude pravidelne vyhodnocovať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, preto odporúčame sledovať ich webovú stránku alebo facebookovú stránku, aby ste vedeli, v ktorom stupni sa váš okres momentálne nachádza. Celé znenie Covid automatu TU.

Prečítajte si tiež:
Novorodenec sa nakazil od matky. V pôrodnici má polovica rodičiek koronavírus

Naďalej budú výnimky zo zákazu vychádzania. Na niektoré bude potrebný negatívny test na COVID-19 (PCR alebo antigénový), časť výnimiek si bude možné uplatniť aj bez testu.

KTO NEPOTREBUJE TEST?

 • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
 • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.

PRÁCA

 • Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu,
 • Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
 • V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní,
 • Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.

PRÍRODA

 • Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu,
 • Ruší sa výnimka na vychádzky do prírody mimo svoj okres,
 • V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres,
 • V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test,
 • V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu. Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

NÁVŠTEVY INÝCH DOMÁCNOSTÍ

Ostáva doterajší stav, že klasické návštevy iných domácnosti nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané. Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.

RESPIRÁTORY FFP2

 • V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2.
 • Vo všetkých interiéroch okrem domácnosti bude respirátor povinný od 15. marca.

COVID POZITÍVNI NEBUDÚ MÔCŤ ÍSŤ DO OBCHODU

 • Zruší sa od 8. marca výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na COVID-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne.
Máte tip? napíšte nám mailom
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií