fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Miera obáv z pandémie je na maxime! Opatrnosť oproti decembru výrazne narástla

Pocit ohrozenia koronavírusom sa blíži k maximám zo začiatku pandémie, počet ľudí, ktorí úplne obmedzili svoje kontakty, je o štvrtinu vyšší ako v čase jesenného celoplošného testovania. Homeoffice však využíva výrazne menej ľudí ako počas prvej vlny. To sú ďalšie zo zistení siedmej vlny výskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame. Zber dát sa realizoval od 28.1. do 2. februára 2021.

Máte tip? napíšte nám mailom

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci minulého roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a na prelome januára a februára 2021.

Siedma vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 28.1. až 2. 2. 2021. V tomto období skončila prvá vlna celoplošného testovania a začínala druhá vlna, ktorá sa realizovala v polovici najviac zasiahnutých regiónov Slovenska.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že pocit ohrozenia z epidémie prekonal obavy, ktoré mala slovenská verejnosť v apríli 2020 a je už takmer taký vysoký, ako bol v prvom výskume Ako sa máte Slovensko?, v marci 2020. Silnejúce obavy sa výrazne prejavili aj v miere, v akej respondenti obmedzili kontakty s ľuďmi mimo svojej domácnosti. Na prelome januára a februára 39,3% respondentov uviedlo, že tieto kontakty obmedzili úplne. To je o takmer 9 percentuálnych bodov vyššie obmedzenie kontaktov ako počas lockdownu v čase prvého celoplošného testovania.

Úplné obmedzenie kontaktov deklarujú častejšie starší respondenti, respondenti, ktorí sa obávajú epidémie a respondenti, ktorí dôverujú vedeckým inštitúciám na Slovensku. Svoje kontakty menej často obmedzili muži.

Obmedzili ste sociálny a spoločenský kontakt s inými ľuďmi a rodinou v súvislosti s epidémiou koronavírusu? Kontakt s ľuďmi mimo mojej domácnosti som obmedzil/a:

Marec 2020 Apríl 2020 Máj 2020 September 2020 Október/november 2020 December 2020 Január / február 2021
úplne 47,2% 46,0% 31,8% 12,2% 30,7% 19,4% 39,3%
čiastočne 48,3% 51,4% 62,5% 70,8% 61,3% 69,8% 54,2%
vôbec nie 4,5% 2,6% 5,7% 17,0% 8,0% 10,8% 6,5%

S nárastom obáv pred epidémiou súvisí aj nárast podielu respondentov, ktorí tvrdia, že dôkladne dodržiavajú opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Na škále 1 = Dôkladne dodržiavam po 10 = Vôbec nedodržiavam si až 72,1% respondentov vybralo odpovede 1 až 3, ktoré naznačujú vysokú mieru dodržiavania opatrení.

Prečítajte si tiež:
Ani koronavírus ich nezastaví! Láska tohto staršieho páru nepozná hranice

Homeoffice a dodržiavanie epidemiologických opatrení v práci

Väčšina pracujúcich na Slovensku aj v čase januárového lockdownu naďalej chodí do práce. Situácia sa v tomto aspekte výrazne líši od situácie v apríli minulého roku, keď na začiatku pandémie z rôznych dôvodov až 35,3% pracujúcich respondentov do práce nechodilo. Časť bola doma na homeoffice (15,6%), iní čerpali dovolenku (9,9%) alebo (aj pandemickú) OČR (9,9%). Aktuálne nechodí do práce len 12,3% respondentov, pričom len 5,6% má homeoffice.

Okrem respondentov, ktorí majú od zamestnávateľa homeoffice počas celého týždňa, časť respondentov pracuje z domu aspoň niektoré dni. Spolu homeoffice alebo možnosť pracovať z domu aspoň niektoré dni v týždni aktuálne využíva 26,7% respondentov. Zastúpenie respondentov, ktorí majú možnosť pracovať z domu aspoň niektoré dni v týždni, je rôzna podľa typu práce. Avšak napríklad aj v prípade práce administratívnej povahy takmer polovica respondentov do práce naďalej chodí tak ako pred epidémiou.

Podiel pracujúcich podľa typu práce, ktorí pracujú úplne alebo čiastočne z domu (homeoffice)

Typ práce
Odborné a technické pozície (napr. lekár, učiteľ, technik, umelec, hlavný účtovník) 68,5%
Administratívne práce (napr. asistentka, účtovník, bankový úradník, štátny zamestnanec) 52,9%
Obchod (napr. predavačka, majiteľka obchodu, nákupca) 17,5%
Služby (napr. majiteľ reštaurácie, policajt, servírka, kaderníčka, zdravotná sestra) 21,1%
Kvalifikovaný pracovník (napr. majster, mechanik, elektrikár, krajčírka) 9,1%
Čiastočne kvalifikovaný pracovník (napr. vodič autobusu, murár, tesár) 6,9%
Nekvalifikovaný pracovník (napr. vrátnik, robotník v továrni, upratovačka) 3,0%
Iné povolania 41,7%
Spolu 26,7%
Prečítajte si tiež:
Ambulantní lekári už začali očkovať proti koronavírusu

V situácii, keď sú zatvorené školy, je pracovisko jedným z posledných miest, kde je možné stretnúť viac ľudí. Na otázku, či respondenti používajú v práci pri stretnutiach s kolegami rúško alebo respirátor, odpovedalo „áno, vždy“ 45,8% pracujúcich respondentov. Viac ako štvrtina respondentov nosí rúško alebo respirátor vo väčšine prípadov, 13,2% len niekedy a 9,4% respondentov priznalo, že v práci rúško alebo respirátor nenosí.

Keď sa vo vašej práci stretávate s kolegami – nosíte alebo nenosíte rúško / respirátor?

Áno, vždy 45,8 %
Áno, vo väčšine prípadov 26,7 %
Áno, niekedy 13,2 %
Nie 9,4 %
V práci sa s kolegami nestretávam 5,0 %

„Môžeme konštatovať, že januárový lockdown respondenti dodržiavali prísnejšie ako lockdown v čase prvého celoplošného testovania. Táto skutočnosť spolu s takmer rekordnými úrovňami obáv z koronavírusu a deklarovaným dodržiavaním oparení naznačuje, že za nelepšiacu sa situáciu v krajine môže skôr nová mutácia vírusu, než masové porušovanie opatrení. V porovnaní s jarným lockdownom však výrazne väčšia časť respondentov chodí do práce a výrazne menej je bežné využívanie homeoffice, či čerpanie dovolenky alebo OČR.“ uzatvára Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Máte tip? napíšte nám mailom
Zdroj sav
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií