fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Študijné programy slovenských vysokých škôl prešli reformou

Už tohtoroční maturanti sa budú prihlasovať na vysoké školy, ktoré im ponúknu zrevidované študijné programy. Inovácie majú pomôcť lepšie vyhovieť aktuálnym  potrebám trhu práce aj európskym pravidlám. Slovenská akreditačná agentúra akreditovala 74 nových študijných programov v 27 odboroch vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Najviac študijných programov bolo akreditovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, najmä na 3. stupni.

Máte tip? napíšte nám mailom

Vidíme, že vysoké školy si dali akreditovať nové študijné programy, zároveň neperspektívne rušia a ostatné upravujú tak, aby spĺňali nové požiadavky na kvalitu“ povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. „Zaujímavé sa javia študijné programy ako lekárska mikrobiológia a imunológia alebo psychológia zdravia, ktorých potreba vyplynula priamo z náročnej a dlhotrvajúcej covidovej situácie,“ dodal. Práve lepšie prepojenie vysokých škôl s praxou a potrebami trhu práce alebo vedy a výskumu je jedným z dôvodov, prečo Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo spolu s vysokými školami pristúpili k reforme študijných programov. Vysoké školy budú podľa nových akreditačných požiadaviek otvorenejšie a príklady budúcich povolaní by mali uvádzať priamo v opise študijného programu.

Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bol takto akreditovaný nelekársky zdravotnícky profesijný bakalársky študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Fakulta prírodných vied na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave ponúka aplikovanú analytickú chémiu v študijnom odbore chémia. Je profesijne zameraná na uplatnenie sa v praxi.

Ďalšou zaujímavosťou je bakalársky študijný program aplikovaná informatika a vývoj softvéru na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vďaka praktickému zameraniu študijného programu nájdu jeho absolventi uplatnenie v oblasti vývoja softvérových systémov, ktoré môžu využiť v rôznych odvetviach, napr. v priemysle, zdravotníctve, vzdelávaní a pod. V odbore kybernetika ponúka aj Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technická univerzita v Bratislave nový bakalársky program riadenie procesov.

Prečítajte si tiež:
Pôvod potravín bude možné sledovať cez QR kódy: Čo okrem toho zistíte?

Jedným z príkladov nových zaujímavých študijných programov je študijný program counseling Trnavskej univerzity zameraný na starostlivosť a sprevádzanie ľudí v núdzi, zdravotne ťažko postihnutých či znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva ako sú starí ľudia alebo deti. Táto ponuka má hlboký sociálny a spoločenský rozmer a absolventi tohto smeru budú mať možnosť uplatniť sa v oblasti sociálnej starostlivosti a v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb.

Každý nový študijný program v rámci akreditácie posúdila pracovná skupina zostavená z odborníkov vrátane zahraničných, ktorí vysokú školu aj navštívili. Zohľadňovali nové požiadavky akreditácií v súlade s Európskymi štandardami a usmerneniami. Patria k nim jasnejšie opísanie cieľov vzdelávania, naplnenie požiadaviek kvalifikačného rámca európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, ako aj uvedenie príkladov povolaní, na ktorých výkon absolventi získajú kvalifikáciu. Posudzovali sa aj nadväznosť predmetov a ich zabezpečenie učiteľmi aj inými podmienkami. Na práci každej pracovnej skupiny sa podieľal aj jeden študent.

Zákon predpokladá, že vysoké školy upravia aj ostatné študijné programy tak, aby napĺňali požiadavky zákona o kvalite a požiadavky akreditačných štandardov najneskôr k 1. septembru tohto roka. Akreditačná agentúra poskytuje vysokým školám podporu, usmerňuje vysoké školy seminármi a konzultáciami, čo vysoko ocenila aj OECD vo svojej správe k zlepšovaniu slovenského vysokého školstva minulý rok.

Prečítajte si tiež:
Vysoké Tatry sú najvýznamnejšou letnou európskou destináciou! Ocenili výstup na Gerlachovský štít, člnkovanie na čírej hladine Štrbského Plesa a pohostinnosť
Máte tip? napíšte nám mailom
Zdroj TS
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií