fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Vieš, ako voliť? Pri nesprávnom hlasovaní sa môžeš dopustiť priestupku a dostať pokutu

Máte tip? napíšte nám mailom

Vieš, ako voliť? Poznáš zoznam kandidátov na prezidenta? Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú 16. marca od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

 

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Prečítajte si tiež:
Slepneme, trpíme tetániou a máme depresie. 6 najčastejších ochorení generácie mileniálov

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Kedy je hlas neplatný?

 • Ak volič zakrúžkuje viac kandidátov, ako je povolené.
 • Ak nie je zakrúžkovaný žiaden kandidát.
 • Ak nie je lístok vo forme predpísaného tlačiva.
 • Ak vloží do volebnej obálky viac hlasovacích lístkov.
 • Ak nedokáže volebná komisia prečítať zakrúžkovaného kandidáta z mechanicky poškodeného lístka

 

Zoznam kandidátov na prezidenta:

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 9. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 10. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 11. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 12. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 13. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
Prečítajte si tiež:
Sima a Separ posielajú v spoločnej piesni odkaz všetkým anonymným hejterom

 

Kandidatúru vzdali:

 • Oskar Fegyveres
 • Gabriela Drobová

 

Zdroj: minv.sk

 

Máte tip? napíšte nám mailom

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií