Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Všetky vysoké školy prešli na nové štandardy. Čo to znamená pre študentov?

Všetky slovenské vysoké školy aj univerzity sa úspešne adaptovali na nové štandardy. Zaviedli svoje vnútorné kontrolné mechanizmy na zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu a preverili všetky svoje študijné programy. Výsledkom tohto procesu je úprava väčšiny študijných programov a takmer 2 500 zrušených. Tým sa zabezpečovanie kvality približuje k Európskej úrovni.

Cieľom zavádzania manažmentu kvality študijných programov, v koordinácií Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, je pozdvihnúť úroveň vzdelávania na slovenských vysokých školách. Študentom má lepšie garantovať získavanie vedomostí a zručností v súlade s očakávaniami spoločnosti a praxe a v súlade s európskymi dohovormi,“ povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Stanovením nových štandardov zabezpečovania kvality pred dvoma rokmi začal proces vnútorných úprav na vysokých školách s cieľom vyhovieť týmto vyšším požiadavkám. Procesom úpravy študijného programu prešla väčšina študijných programov. K 646 z nich vydala priamo agentúra predchádzajúci súhlas s úpravou. Úpravou zväčša boli spresnenie cieľov a výstupov vzdelávania, možností uplatnenia sa v praxi, aktualizácia predmetov a ich informačných listov, literatúry, učiteľov, ale aj zvýšenie „flexibility trajektórií“ vzdelávania sa študentov, či podmienok na úspešné absolvovanie. Aktualizácia dokumentácie a doplnenie nových položiek prinesie lepšiu informovanosť študentom i verejnosti.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo tiež schválila 133 zmien názvov študijných programov. Uskutočňovanie 16 študijných programov sa sťahuje do novej lokality. Okrem toho vysoké školy zrušili až 40 % študijných programov, čím výrazne zoštíhlili ich ponuku (z 6505 k 1. 9 2020 na 4040 k 10. 9. 2022). Očakáva sa, že menší počet študijných programov prinesie ich väčšiu robustnosť, širšie personálne zabezpečenie učiteľmi ako aj väčšiu stabilitu a flexibilitu pre študentov.

Do konca tohto roka musia všetky vysoké školy spracovať sebahodnotiacu správu, kde jasne popíšu kroky, ktoré urobili, aj aktuálny stav svojich procesov zabezpečovania kvality voči požiadavkám štandardov. Následne Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo preverí vnútorné systémy vysokých škôl a tiež ich študijné programy. V prípade nedostatkov bude ukladať opravné opatrenia.

V tomto roku prejde auditom aj samotná agentúra. Aj na základe posúdenia medzinárodným panelom sa začiatkom roku 2023 rozhodne o členstve Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v medzinárodných štruktúrach ENQA a EQAR. Prijatie agentúry do tohto medzinárodného spoločenstva by bolo veľkým úspechom celého slovenského vysokého školstva. Všetky akreditácie slovenských vysokých škôl potom budú zapisované do Európskeho registra rozhodnutí DEQAR. Vysoké školy tak získajú vyššiu reputáciu v zahraničí.

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií