Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

10 nádherných zámkov, hradov a kaštieľov v okolí Trnavy, ktoré musíš vidieť

Poznáte zámky v okolí Trnavy, ktoré sa naozaj oplatí navštíviť? Skoro v každej dedinke pri Trnave sa nachádza pamiatka, ktorá si pamätá niekoľko storočí. V tomto článku vám prinášame 10 najzaujímavejších, ktoré sa naozaj oplatí navštíviť v okolí Trnavy. 

Kaštieľ Dolná Krupá

Miesto: 11 km severne Trnavy, Dolná Krupá

dolna krupa
Zdroj: klocher.sk

Popri hlavnej ceste stojí krásny kaštieľ, ktorý patrí medzi najkrajšie vidiecke klasicistické architektúry na Slovensku. Na kaštieli je vidieť známky času od rekonštrukcie. Kaštieľ je obklopený 17 Ha anglickým parkom s obnoveným Veľkým jazerom s Lujziným ostrovom, ktoré bolo pomenované po predčasne narodenej dcére grófa Jozefa Brunsvika. Ďalším skvostom je umelá jaskyňa (tzv. Grotta). Z druhej polovice 19. storočia pochádza vzácny, dnes chránený strom sekvojovec mamutí (obvod kmeňa viac než 5 m, výška 45 m).

Príbeh: Na začiatku 19. storočia kaštieľ preslávili návštevy jedného z najvýznamnejších hudobných skladateľov v dejinách Ludwiga van Beethovena (1770 – 1827). Kaštieľ patriaci rodine Brunswickovcov mal skladateľ navštevovať v rokoch 1800 až 1806. Viaceré skladby venoval aj Brunswickovcom a vďaka nim sa zoznámil aj so svojou celoživotnou láskou. Počas svojho pobytu v kaštieli pravdepodobne skomponoval aj známu Sonátu mesačného svitu.

Na titulnej strane tejto slávnej skladby je venovanie Giulette Giucciardi, príbuznej rodiny Brunswickovcov, do ktorej sa zrejme Beethoven zaľúbil. Jedna z legiend tvrdí, že do kaštieľa v Dolnej Krupej bol adresovaný aj jeho „list nesmrteľnej milenke“, meno v ňom však nespomenul. Či to tak naozaj bolo, zostáva dodnes záhadou. Spojenie slávneho skladateľa je však s Dolnou Krupou už navždy spojené. Vedľa kaštieľa ho pripomína rokokový Beethovenov pavilón s expozíciou hudby.

Cena: Vstupné je 2€ na osobu a zľavnené vstupné stojí 1,5€.

Prehliadky: Park je verejnosti prístupný v letnej sezóne od 8:00 do 20:00 h. a v zimnej sezóne od 8:00 do 18:00 h.

Katarínka

Miesto: 25 km od Trnavy. Odbočka medzi Dechticami a Naháčom

katarinka
Zdroj: katarinka.sk

Miesto, kde môžete stráviť príjemné popoludnie, piknik či dokonca stanovať. Tak by sa dala opísať viac či menej známa Katarínka. Dostanete sa k nej asi za 15 min pešo z parkoviska. Z bývalého kláštora sa dnes zachovala len časť, ale vďaka dobrovoľníkom, ktorí tam organizujú letné tábory, sa im darí viacero častí postupne rekonštruovať.

Príbeh: Kláštor sv. Kataríny, ktorý patril františkánskemu rádu, bol založený v roku 1618 na mieste prastarej gotickej kaplnky s cintorínom ukrytej hlboko v malokarpatských lesoch, kde sa podľa legendy zjavovala svätá Katarína mladému grófovi a pustovníkovi Jánovi Apponyimu.

Rozsiahly barokový kláštorný komplex bol postupne rozširovaný a zveľaďovaný a patril k najvýznamnejším pútnickým miestam Ostrihomskej arcidiecézy. Katarínka bola miestom noviciátu františkánov a cieľom mnohých pútí pospolitého ľudu z ďalekého okolia. V sedemnástom storočí bola niekoľkokrát poškodená počas stavovských povstaní či tureckých vpádov, no vždy bola opravená a život v nej pulzoval ďalej. Čo však nedokázali vojská, to sa podarilo politike – v júli 1786 bol kláštor spolu so stovkami ďalších dekrétom cisára Jozefa II. zrušený. Rehoľníci museli toto miesto opustiť, inventár bol odnesený a zničený a kláštor začal pustnúť a meniť sa v ruiny.

Prehliadky: stále prístupná

Kaštieľ Chtelnica

Miesto: 25 km od Trnavy

Kaštieľ v strede dediny momentálne prechádza celkovou rekonštrukciou exteriéru a interiéru. Celý objekt sa skladá z centrálne umiestnenej hlavnej budovy kaštieľa, ktorá je obklopená štyrmi pavilónmi, kde je momentálne múzeum. Za kaštieľom sa nachádza rozsiahly park s rybníkom.

kaštieľ chtelnica
Zdroj: klocher.sk

Príbeh: Kaštieľ pôvodom z konca 16. storočia bol vo vlastníctve významného šľachtického rodu Erdődyovcov a stal sa centrom Dobrovodského panstva. V roku 1769 prešiel kaštieľ rozsiahlou rekonštrukciou, keď bol pôvodne renesančný objekt zmenený na barokový a táto podoba sa zachovala dodnes. V polovici 19. storočia panstvo prevzali Pálffyovci a kaštieľ v Chtelnici sa stal ich letným sídlom. Noví majitelia upravili okolie a tak vznikol anglický park so vzácnymi cudzokrajnými drevinami, zdobenými sochami, skleník so vzácnymi kvetmi, oranžéria a promenáda. Kaštieľ v minulosti navštívili historické osobnosti ako Mária Terézia, či Jozef Tiso.

Prehliadka:

 • Utorok – Štvrtok: 13:00-17:00,
 • Sobota – Nedeľa: 10:00-12:00/14:00-17:00

Zámok Smolenice

Miesto: 22 km od Trnavy (zámky v okolí Trnavy )

Medzi zámkami v okolí Trnavy je hádam najznámejší práve Smolenický zámok, ktorý sa využíva na početné konferencie či svadby. Zámok prešiel viacerými rekonštrukciami.

Príbeh: Prvá písomná zmienka o hrade pochádza už z roku 1457, je však možné, že hrad existoval už v roku 1438. Hrad patril od roku 1438 svätojurským a pezinským grófom, neskôr ho získali Országhovci, potom Krištof Ungnad. Koncom 16. storočia sa vlastníkom hradu stáva Tomáš Erdődy, avšak pre nadmerné dlhy rod. Erdődyovcov o hrad neskôr prišiel. Erdődyovci hrad prestavali (najmä nad vnútornou hlavnou budovou pristavili poschodia). Na začiatku 18. storočia, keď František Rákóczi povstal proti cisárovi a chcel vydobyť Uhorsku samostatnosť, sa stal Smolenický hrad dejiskom bojov medzi kurucmi a cisárskym vojskom. V roku 1777 sa hrad dostáva do rúk Pálffyovcov.

Za napoleonských vojen hrad vyhorel, a časom sa zmenil na hradné rumovisko. Dlhoročné spory o dedičný nárok sa skončili v r. 1864, keď sa Smolenického panstva ujal Móric Pálffy a po ňom syn Jozef. Noví vlastníci po odstránení vnútornej rozvaliny do upraveného opevnenia dolného hradu vstavali romantický zámok podľa architekta Jozefa Huberta. Stavebné práce boli prerušené úmrtím Jozefa Pálfiho po prvej svetovej vojne. Do súčasnej podoby romantického zámku bol hrad zrekonštruovaný až v rokoch 1949 až 1957, keď bol interiér hradu obnovený a zmodernizovaný pre potreby akadémie vied. V súčasnosti zámok slúži ako kultúrne centrum Slovenskej akadémie vied.

Prehliadka:

 • Zámok je otvorený pre verejnosť v letných mesiacoch júl – august, každý deň od 10:00 hod. – do 18:00 hod.
 • Počas septembra 2020 vrátane 1.9. budú prehliadky zámku každú nedeľu v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod.

Vstup – každú celú hodinu.

Vstupné:
Dospelí 2,5 €
Deti, študenti a dôchodcovia 1,5 €
Prehliadka v cudzom jazyku (angličtina) 4 €

Plavecký hrad

Miesto: 42 km od Trnavy. Výstup na Plavecký hrad od parkoviska trvá zhruba 20-30 minút.

Plavecký hrad
Zdroj: MY Záhorie – SME

Príbeh: Plavecký hrad bol postavený ako kráľovská pohraničná pevnosť, cca počas rokov 1256 – 1273. Detrich (Depreht), syn bratislavského richtára Kunta, dostal od kráľa Bela IV. pusté a neosídlené územie Kuchyňa, na ktorom stál kostol sv. Mikuláša. Detrich sa zaslúžil o osídlenie územia a postavil na ňom hrad, ktorý nazval svojim menom. Detrichov hrad neskôr vlastnil Matúš Čák Trenčiansky, potom Žigmund Luxemburský, vojvoda Stibor, grófovia zo Svätého Jura a Pezinka. Sídlo panstva prešlo v polovici 17. storočia do Malaciek. Od r. 2014 prebieha na hrade rekonštrukcia a čiastočná obnova hradu.

[envira-gallery id=“102990″]

Zrúcanina je voľne prístupná.

Hrad Dobrá Voda

Miesto: 32 km od Trnavy.

Od cintorína trvá cesta okolo 15-20 minút pešo.

Príbeh: Hrad bol vystavaný v 13. storočí a za jeho stavebníka sa považuje komes Aba Veľký, z hlohoveckej vetvy Abovcov, neskôr ho vlastnil Matúš Čák Trenčiansky, kráľ Žigmund, Stibor zo Stiboríc a Országhovci. Tí zlepšili ochranu predhradia postavením delovej bašty a postavením barbakanu. Tento rod pravdepodobne pristavil počas tureckého nebezpečenstva dolný hrad s troma baštami a hospodárskymi budovami. V r. 1583 hrad kúpil od cisára Rudolfa II. prostredníctvom jeho dcéry Anny Márie, vydatej za hrdinu protitureckých bojov Tomáša Erdődyho. Koncom 17. storočia už Erdődyovci obývali mnohé kaštiele i paláce v mestách a hrad Dobrá Voda začal pustnúť. Prispeli k tomu i vojnové udalosti počas Rákócziho povstania na začiatku 18. storočia, no i požiar, ktorý tu vypukol v r. 1792 po zásahu bleskom. Na prechodnú dobu tu zostalo už len panské väzenie.

hrad dobra voda
Zdroj: hrady-zamky.sk/dobra-voda

Hrad Ostrý Kameň

Miesto: 29 km od Trnavy

Príbeh: Hrad bol postavený v 13. storočí, ako jeden z pohraničných hradov. Jeho úlohou bolo chrániť diaľkovú obchodnú cestu, vedúcu z Budína cez západné Slovensko až do Čiech. Spočiatku bol hrad kráľovským majetkom, no už v roku 1366 daroval kráľ hrad Mikulášovi zo Seče, čím sa dostal do súkromnej držby uhorských feudálnych rodín. V r. 1394 kráľ Žigmund daroval hrad známemu vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc. Od r. 1453 sa vystriedalo viacero držiteľov z radov šľachty. Načas patril Keglevichovcom, Thurzovcom, Forgáchovcom a od 15. storočia aj grófom zo Svätého Jura a Pezinka.

ostý kamen
Zdroj: instagram.com

Zrúcanina je voľne prístupná.

Holíčsky zámok

Miesto: 65 km od Trnavy (zámky v okolí Trnavy )

Medzi zámky v okolí Trnavy patrí aj Holíčsky zámok. V roku 1970 vyhlásili kaštieľ za kultúrnu pamiatku. Od r. 1974 sa uskutočňovala jeho obnova pre nové spoločenské využitie, neskôr bolo viac zámerov na obnovu zámku, no žiaden sa nedotiahol do konca. Dnes je zrekonštruovaná priľahlá budova tabačiarne, ale samotný objekt zámku nie je v ideálnom stave. Situáciu zachraňuje sčasti interiér, najmä Čínska sála, jedna z najreprezentatívnejších miestností zámku.

Príbeh: Hrad sa v písomných prameňoch spomína od r. 1256 pod názvom Wywar, teda Nový hrad. Pravdepodobne už začiatkom 13. storočia kráľ Ondrej II. načas obdaril pozemkami šľachtica Kemyna. Keď okolité územie zabral Matúš Čák Trenčiansky, hrad sa stal základňou jeho vojenských výbojov na Moravu. V tej dobe bol hrad obohnaný vodnými priekopami. Napriek tomu sa po Matúšovej smrti podarilo hrad obsadiť českej posádke v r. 1332. Keď sa potom hrad stal opätovne uhorským majetkom, zostal až do konca 14. storočia v správe kráľovských kastelánov. V tejto dobe došlo k výraznej prestavbe hradu.

Na sklonku 14. storočia získal hrad od Žigmunda Luxemburského Stibor zo Stiboríc a potom až do r. 1489 bol majetkom Šlikovcov. Od r. 1489 už bol hrad v rukách Czoborovcov, ktorí hrad prestavali na štvorkrídlový renesančný zámok. V r. 1627 dobyli Holíč vojská Gabriela Bethlena a bojovali oň aj Turci. V roku 1736 predal Jozef Czobor panstvá v Holíči a v Šaštíne Františkovi Lotrinskému, čím sa objekt stal majetkom Habsburgovcov, ktorí si tu v rokoch 1749-1754 vybudovali letné cisárske sídlo. Renesančný zámok sa potom prestaval na trojkrídlový neskorobarokový komplex. V roku 1918 prešiel Holíčsky zámok do rúk československého štátu.

Otváracie hodiny:

Máj – September – každý deň okrem pondelkov, v časoch určených na sprevádzanie o 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 (nie je nutná rezervácia).

Vstupné:
2,00 € / osoba
1,00 € / osoba po zľave ZŤP, študent, dôchodca
0,50 € / osoba – deti od 6-14 rokov
4,00 € / rodinný lístok

Hlohovský zámok

Miesto: 29 km od Trnavy

Hlohovský zámok je postavený v barokovo – klasicistickom slohu, sa nachádza na mieste pôvodného hradu na návrší nad mestom Hlohovec. Objekt bol postavený na mieste bývalého hradu. Hlohovský zámok patrí medzi zámky v okolí Trnavy, ktorý sa nachádza v areáli veľkolepého zámockého parku s jazierkom. Dostaneme sa k nemu z hlavnej ulice SNP, kde popri rieke Váh odbočíme na Nábrežie Andreja Hlinku. Zámok prešiel rekonštrukciou a od 1. júna 2019 je otvorený aj pre verejnosť.

Príbeh: Hrad v Hlohovci vystriedal viacero pánov. Od roku 1275 patril Abovcom, neskôr Matúšovi Čákovi, rodu Ujlakyovcov, v 15. storočí sa stal sídlom Husitov, 1524–1636 bol v rukách Thurzovcov. Od 1720 patril Erdődyovcom. Z dôvodu častých vojen a strategickej polohy hradu sa na ňom vystriedalo množstvo vojenských posádok. Okrem už spomínaných Husitov sa na krátky čas na zámku usídlili aj Turci, ktorí ho opevnili a slúžil im v rokoch 1663 – 1668 ako pohraničná pevnosť.

Na konci 2. svetovej vojny bola na zámku zriadená nemocnica pre sovietskych vojakov. Po ich odchode sídlila v priestoroch zámku aj posádka česko-slovenskej armády. O hlohovecký zámok prejavilo v minulosti záujem viacero záujemcov. Začiatkom minulého desaťročia prejavilo záujem Aristokratické združenie Slovenska, s ktorými nakoniec mesto vypovedalo zmluvu. Ďalšie rokovania prebehli aj s francúzskymi hoteliermi, ktorí v Hlohovci videli možnosť malých Versailles. Minulý rok sa stal v Hlohovci horúcou témou zámer investora vybudovať na zámku luxusný hotel. Legendy o únikových tuneloch zo zámku pozná azda každý Hlohovčan. Zaujímavosťou je predpoklad, že sú v skutočnosti pravdivé. Vďaka georadarovému prieskumu sú v Zámockej záhrade potvrdené zistenia lokálnych dutín v zhruba štvormetrovej hĺbke. Tie mali viesť od bataliónu smerom ku skleníkom po hrane svahu.

Prehliadka: Otváracie hodiny počas mesiacov: jún, júl, august:

 • Pondelok, utorok: zatvorené
 • Streda, štvrtok: 10:00 – 16:00 hod.
 • Piatok, sobota, nedeľa: 10:00 – 18:00 hod

Cena: Základná úroveň A – (bez virtuálnej reality)

 • Deti do 6 rokov: zadarmo
 • Dospelá osoba: 2 €
 • Dôchodcovia, ZŤP: 1 €

Rozšírená úroveň B – ( s virtuálnou realitou)

 • Deti od 8 rokov: 2 €
 • Dospelá osoba: 3 €
 • Dôchodcovia, ZŤP: 2 €

Kaštieľ v Budmericiach

Miesto: Len 15 km od Trnavy, Budmerice

Tento nádherný kaštieľ nemá na Slovensku konkurenciu. Z vonku vyzerá naozaj honosne a budete si chvíľku pripadať ako v Rakúsku. Krásny anglický park a ticho dotvára atmosféru luxusnej stavby. Bohužiaľ interiér vás veľmi neprekvapí.

kastiel v budmericiach
Zdroj: klocher.sk

Príbeh: Kaštieľ dal postaviť Ján Pálfy v roku 1889, ktorý pochádzal z červenokamenskej vetvy tohto slávneho rodu. Legenda hovorí o tom, že je to údajne kvôli tomu, že Ján Pálfy sa zaľúbil do krásnej francúzky a preto sa tento zámok podobá na francúzske zámky. Táto dáma sa však vydala skôr ako stihol zámok dostavať. Okolo kaštieľa sa nachádza rozľahlý anglický park. Kaštieľ slúžil šľachte ako letné sídlo a Ján Pálfy rád poľoval v jeho okolí. V kaštieli žila aj bývalá snúbenica známeho francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho. Bola to francúzska spisovateľka, ktorá viedla bujarý život. Bola 5. z 8. manželiek Pavla Pálfyho, ktorý bol synom a dedičom kaštieľa po otcovi Jánovi Pálfym.

V rokoch 1946 a 1986 bol kaštieľ upravovaný a slúžil až do roku 2011 ako Dom slovenských spisovateľov za účelom rekreácie a na tvorivú činnosť slovenských umelcov. Poslednou rekonštrukciou prešiel kaštieľ v roku 2014, na jeseň 2015 už bol čiastočne sprevádzkovaný. Kaštieľ v Budmericiach pod svoju záštitu prevzalo SNM Múzeum Červený Kameň.

Cena: Vstupné je 2€ na osobu a zľavnené vstupné stojí 1,5€.

Prehliadky:  počas víkendov a štátnych sviatkov v hodinových intervaloch od 10:00 – 17:00 hod.

Zdroj katarinka.sk holic.sk smolenice.com
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií