Týchto 10 filmov ti jasne vysvetlí, čo vlastne znamenal v minulosti extrémizmus, fašizmus či rasizmus!

Týchto 10 filmov ti jasne vysvetlí, čo vlastne znamenal v minulosti extrémizmus, fašizmus či rasizmus!

No poďme pekne po poriadku. V posledných dňoch sa čoraz viac v médiach (aj vďaka výsledkom volieb) objavuje téma extrémizmus, fašizmus či rasizmus. 


No čo to vlastne je? Je to až také zlé? Ako sa to prejavovalo v svetových dejinách ľudstva?

Vysvetlíme si, čo to v skutočnosti znamená a čo sa skrývalo pod týmito slovami v minulosti.

Extrémizmus

Je to neštandardné správanie, ktoré sa výrazne odlišuje od zaužívaných a akceptovaných pravidiel.  Samozrejme, nemusí hneď znamenať kriminálne správanie, no často s ním súvisí porušovanie etických i právnych noriem. Extrémizmus je často spájaný s národnostnou, náboženskou či rasovou neznášanlivosťou. Často je vyhranený verbálnou alebo fyzickou agresivitou.

Fašizmus

Fašizmus je totalitná ideológia, resp. politické hnutie, antidemokratického a antiliberálneho zamerania. Prvé výraznejšie zmienky začínajú v medzivojnovom Taliansku a presadil ich Benito Mussolini. Prvá fašistická organizácia bola Mussoliniho Fasci d’Italiani di Combattimento – Bojové zväzky Talianov. Táto ideológia je následkom 1. svetovej vojny no myšlienka vznikla od významných politikov a filozofov. Jedným zo zdrojov bol Aristotelov a Hegelov organicizmus, nadraďujúci záujmy celku nad záujmami jednotlivca. Príčiny víťazstva fašizmu v európskych krajinách je politická a finančná nestabilita. Na konci 20. storočia sa objavil rad menších skupín a politických strán s neofašistickými myšlienkami, ktoré sa šíria po celom svete. Relatívne významné neofašistické strany existujú napríklad v Taliansku. V Nemecku a v iných krajinách sa vplyv neofašizmu prekrýva s neonacizmom.

Rasizmus

Rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás. Tieto názory sa prejavili hlavne počas 2. svetovej vojny, v niektorých prípadoch to viedlo až ku genocíde (vyhladzovanie príslušníkov inej rasy).  Joseph Arthur de Gobineau zastával názor, že miešanie ľudí iných rás vedie k neschopnosti udržať pokrok, pretože existujú takzvané vyššie a nižšie rasy. Najväčší prejav rasizmu sa prejavil v rokoch 1939-1945, keď židov masívne posielali do koncentračných táborov a následne zabíjali. Takáto ideológia nieje cudzia ani v dnešnej dobe, v niektorých krajinách sa ešte aj dnes riadia týmito myšlienkami (Zimbabwe).

PREČÍTAJTE SI TIEŽ  Milovníci Titanicu spozornite. Na svete je pokračovanie filmu, v ktorom nájdu zamrznutého Jacka Dawsona

Na záver sme si pre vás pripravili zoznam 10-tich filmov, ktorá súvisí s touto tématikou. 

Železné srdce (2014)

Pianista (2002)

https://www.youtube.com/watch?v=e_4NvY3v51Q

Obchod na Korze (1965)

Schindlerov zoznam (1993)

Chlapec v pruhovanom pyžame (2008)

Život je krásny (1998)

Saulov syn (2015)

Anna Franková (2001)

Lida Baarova (2016)

Colette (2013)

Foto: youtube.com

Zdroj:  wikipedia.org

Google+ Linkedin