Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Extrémne horúčavy na pracovisku: čo je ešte únosné a aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Ortuť na teplomeri posledné dni vyskakuje extrémne vysoko, horúčavy nás trápia na každom kroku. Ako prežiť leto v práci, keď nevieme ani poriadne dýchať?

Nenechajte sa vyciciavať zamestnávateľom; toto je povinný zabezpečiť.

Extrémne horúčavy spôsobujú, že sme malátni, nesústredení, klesá naša výkonnosť. Môže dôjsť aj k prehriatiu organizmu. Zákonník práce nedefinuje konkrétne povinnosti zamestnávateľa, píše sa len, že je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby si mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia, majetku, a ktoré im umožnia čo najlepší výkon práce.

V čase letných horúčav to platí ešte o niečo viac.

Podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci rozlišujeme podľa druhu práce štyri pracovné triedy, ktorým sú určené mikroklimatické podmienky na pracovisku. Vyhláška upravuje optimálne a prípustné teploty, pitný režim a podobne.

Optimálna a prípustná teplota

1. Ak pracujete v kancelárii

Ak pracujete posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou (administratíva, práca na PC, písanie na stroji, triedenie drobných predmetov…). Ide o triedu 1a.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 23 – 27 °C, prípustná 20 – 28 °C.

2. Ak ste vodič, mechanik, predavač alebo pracujete vo výrobe či ošetrovateľstve

Ak si vaša práca vyžaduje trvalé zapojenie oboch rúk či ramien, je to práca posediačky, ľahká manuálna záťaž, prenášanie bremien do 10 kg, manipulácia so živým (ošetrovateľstvo…). Ide o triedu 1b a 1c.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 17 – 21 °C, prípustná 12 – 25 °C.

3. Ak ste údržbár, montážnik, stavbár, záhradník, poľnohospodár

Ide o stálu prácu rukami a ramenami, prácu ramenom a nohou, prácu ramenami a trupom. Radí sa sem montáž vozidiel, manipulácia so stredne ťažkými bremenami do 15 kg spojená s občasným prenášaním.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 17 – 21°C, prípustná 12 – 25°C.

Pri triedach 3 a 4 sa to neurčuje. Na pracovisku, na ktorom sa prekračujú tieto teplotné hodnoty a nie je možné to ovplyvniť, sa čas práce upraví tak, aby sa dodržala dlhodobo a krátkodobo únosná záťaž teplom (aká záťaž je únosná? Odpoveď nájdete tu). Je povinnosťou každého zamestnávateľa, aby tak vykonal s ohľadom na zdravie i život zamestnancov.

Bližšie informácie nájdete tu.

Horúčavy na pracovisku a náklady zamestnávateľa

  • Zamestnávateľ zabezpečuje pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa.
  • Ak ide o triedu práce 1b až 4 (čiže nie práca v kancelárii), vtedy musí zabezpečiť aj minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky stratené potením a dýchaním.

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR

Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného obdobia odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR zabezpečiť na pracoviskách tieto preventívne opatrenia:

  • pitný režim, pričom by sme sa mali vyhýbať sladeným nápojom aj alkoholu (najvhodnejšia je pitná voda, minerálna voda, bylinkové alebo ovocné čaje a šťavy). Pitnú vodu musí zabezpečiť zamestnávateľ na vlastné náklady.
  • vhodný pracovný odev. Najideálnejší je jednovrstvový, prednosť by sme mali dať svetlým farbám a prírodným materiálom.
  • úprava režimu práce. To sme už spomenuli aj vyššie: na vnútornom pracovisku, na ktorom je v dôsledku záťaže teplom z technologických dôvodov prekračovaná prípustná operatívna teplota, a na iných pracoviskách za mimoriadne teplých dní sa čas práce upraví tak, aby bol dodržaný najmä dlhodobo a krátkodobo únosný čas práce. Ochranné a preventívne opatrenia však zamestnávateľ musí vykonávať aj vtedy, ak teploty ešte nedosahujú hodnoty oprávňujúce k stanoveniu režimu dlhodobo a krátkodobo únosného času práce, ale na pracovisku už prekračujú prípustnú operatívnu teplotu.

Súčasná legislatíva jednoznačne nestanovuje teplotnú hranicu, kedy zamestnávateľ musí vykonávať jednotlivé opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Vo všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí vykonať ochranné a preventívne opatrenia zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy (napr. úprava času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, rotácia/striedanie zamestnancov, zaraďovanie prestávok, pitný režim, klimatizácia/nútené vetranie a pod.).

  • tienenie, vetranie, klimatizácia. Na pracovisku je potrebné zabrániť insolácii, t. j. prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je potrebné umiestniť a nasmerovať ich tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov.

Aj keď klimatizácia sa už dnes stáva bežnou súčasťou mnohých pracovísk, najmä v novších budovách, je potrebné ju využívať primerane. Aby rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím bol 5 °C, maximálne 7 °C. Horúčavy na pracovisku je preto potrebné riešiť opatrne.

Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií