fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Písomná maturitná skúška čaká tento týždeň viac ako 45-tisíc maturantov

Máte tip? napíšte nám mailom

V školskom roku 2015/2016 vykoná prvú časť maturitnej skúšky 45 358 žiakov zo 726 škôl. Ide v poradí o dvanásty rok, v ktorom sa uskutoční externá časť a písomná forma internej maturitnej skúšky. “Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.” (Citované zo Zákona č. 245 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Tento rok si pre žiakov pripravil 17 druhov testov podľa jednotlivých predmetov a úrovní, 15 druhov zvukových nahrávok pre testy z cudzích jazykov na klasickú papierovú maturitu i jej elektronickú formu. (Len pre zaujímavosť, elektronická maturita prebehne približne na 150 školách.)

Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Testy si prídu prevziať riaditelia škôl v deň konania externej skúšky, pričom na regulárny priebeh maturít bude na školách dohliadať externý dozor vo forme predsedov predmetových a školských maturitných komisií. Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú vyhlásené už tradične prostredníctvom Slovenského rozhlasu.

Prečítajte si tiež:
Peter Sagan sa pochválil prvou spoločnou fotkou s manželkou a synom. K záberu pridal aj slová plné vďaky

Participantes_do_Enem

Harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:
utorok, 15. marec 2016 – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
streda, 16. marec 2016 – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
štvrtok, 17. marec 2016 – matematika
piatok, 18. marec 2016 – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Najviac žiakov, a to až 42 600, je prihlásených na test zo slovenského jazyka a literatúry. Matematiku ako voliteľný predmet si vybralo 6 790 maturantov. Z cudzích jazykov k tým najpočetnejším patrí maturita z anglického jazyka, vybralo si ju 37 052 maturantov, nasleduje maturita z nemeckého jazyka, ktorú si vybralo 5 626 maturantov. Tretím v poradí je ruský jazyk s 861 maturantmi. Cudzím jazykom s najnižším počtom prihlásených maturantov je taliansky jazyk s počtom 7 maturantov.

Zmeny oproti minuloročnej maturite

Zmenou oproti minuloročnej maturite je predĺženie času na riešenie testov zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút a z matematiky zo 120 na 150 minút.

Prečítajte si tiež:
Celé Taliansko je v karanténe: Počet obetí stúpol na 463

Ďalšia novinka sa dotkne žiakov bilingválnych štátnych škôl, ktorí absolvujú 13. apríla 2016 generálnu skúšku z druhého cudzieho vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti. Už v školskom roku 2016/2017 vykonajú terajší tretiaci túto skúšku ako ostrú.

Oficiálne výsledky z prvej časti maturity sa dozvedia žiaci 4. mája 2016 prostredníctvom internetu a najneskôr 6. mája 2016 aj v papierovej podobe zaslaním výsledkových listín.

Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 12. – 15. apríla 2016 a opravný v termíne 6. – 9. septembra 2016. Presné harmonogramy budú zostavené v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný a opravný termín z jednotlivých predmetov.

Zdroj: www.minedu.sk, www.matura.sk, Zákon č. 245 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Foto: en.wikipedia.org

Máte tip? napíšte nám mailom
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií