fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Vysokoškolské skúšky sa uskutočnia. Ako budú po novom prebiehať?

Máte tip? napíšte nám mailom

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje skončenie štúdia podľa príslušného študijného programu a konanie štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia:

 • v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo,
 • v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo,
 • v magisterskom študijnom programe farmácia,
 • v bakalárskom a magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo,
 • v bakalárskom a magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia,
 • v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť,
 • v bakalárskom a magisterskom študijnom programe fyzioterapia,
 • v bakalárskom a magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo,
 • v bakalárskom a magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
 • v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika,
 • v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena,
 • v bakalárskom študijnom programe zubná technika,
 • v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa,
 • v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky.

Skúšky sú dovolené len vtedy, keď sú dodržané tieto protiepidemické opatrenia:

Skúšobná komisia

 • skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m,
 • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom,
 • používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt vrátane podávania rúk,
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.),
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

 

Študenti

 • v rámci skúšok pozývať študentov do miestnosti iba po jednom, resp. v skupinách po dvoch študentoch; pri písomných testoch dodržiavať minimálne dvojmetrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu),
 • v prípade  praktických častí skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené na výkon praktickej skúšky,
 • nemali by byť zadávané  skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov,
 • každý študent musí byť chránený rúškom,
 • používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt vrátane podávania rúk,
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.).
Prečítajte si tiež:
Havaroval kvôli pavúkovi! 29-ročný vodič nezvládol pohľad na drobného živočícha na čelnom skle

Meranie teploty

Pred začatím skúšky je potrebné zmerať  teplotu  členov skúšobnej komisie a študentov. Osoba  s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba  s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam sú z účasti na skúškach vylúčené vrátane  pedagógov.

Dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk

V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk.

Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti.

Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny  je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií v trvaní min. 30 minút.

Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať dvojmetrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom čase.  Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať.

Bez gratulácie

Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.

V Slovenskej republike evidujeme dlhodobo nedostatok ľudských zdrojov v zdravotníctve a pandémia vyvolaná koronavírusom predmetnú krízu výrazne prehĺbi.

Prečítajte si tiež:
Túto sobotu si pospíme o hodinu menej. Viete, prečo?

Najvyšším záujmom rezortu zdravotníctva v čase pandémie ochorenia COVID-19 je ochrana zdravia populácie. K zabezpečeniu predmetného poslania a cieľa je nevyhnutné plnenie niekoľkých procesov, pričom za jeden z najkľúčovejších považujeme dostatok zdravotníckych pracovníkov.

Základným predpokladom zvládnutia pandémie COVID-19 je optimalizácia ľudských zdrojov v zdravotníctve a z uvedeného dôvodu je nevyhnutné umožnenie ukončenia štúdia podľa príslušného študijného programu a konanie štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia, v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo, v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo, v magisterskom študijnom programe farmácia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia, v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe fyzioterapia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika, v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena, v bakalárskom študijnom programe zubná technika, v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa a v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky, a to za dodržania prísnych protiepidemických pravidiel uvedených v záväznej časti tohto opatrenia.

 

Máte tip? napíšte nám mailom
Zdroj tasr

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií