fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Matej Martovič: Verím, že spoločne nastavíme nové pravidlá fondu, ktoré pomôžu väčšiemu počtu študentov

Máte tip? napíšte nám mailom

Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia. Žiadosti pre tento rok však môžu posielať už len do 31. októbra.

Matej Martovič, člen Rady FNPV, hovorí o dôvode vzniku inštitúcie, jej prínose, reforme, ale aj chybách pri vypisovaní žiadostí.

Ako Fond na podporu vzdelávania vlastne vznikol?

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1. 1. 2013 ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. V podstate ide o zlúčenie dvoch subjektov a vytvorenie nového, tretieho subjektu.

Takže pri zlúčení išlo o zefektívnenie podpory vzdelávania.

Áno, prioritným cieľom bolo vytvorenie jedného subjektu zastrešujúceho poskytovanie pôžičiek študentom aj pedagógom, a tým zefektívnenie postupov a procesov, ich zjednodušenie a v neposlednom rade aj úspora prevádzkových nákladov. Poslaním Fondu je poskytovať dvom skupinám – učitelia a študenti – pôžičky za výhodnejších podmienok ako poskytujú banky. Je aj určitým sociálnym opatrením štátu, kedy sa pôžička prioritne poskytuje študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V čom vidíte jeho najväčší prínos?

Študenti u nás môžu získať pôžičku za výhodných podmienok, ktoré sú neporovnateľné s bankami. Medzi hlavné výhody pôžičiek pre študentov je možné zaradiť:

  • počas štúdia sa pôžička neúročí ani nespláca,
  • po ukončení štúdia sa pôžička úročí nízkou úrokovou sadzbou, iba 3 % p. a. (ročne), čo je výrazne menej ako v prípade bánk, kde sa úrok pohybuje na úrovni 6-8 % p.a.,
  • splácanie až po ukončení štúdia, študent si teda nemusí robiť počas štúdia starosti so splácaním pôžičky,
  • bezplatné vedenie účtu,
  • o študentskú pôžičku je možné požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby štúdia, najviac však počas šiestich akademických rokov,
  • nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie dlžníka na ÚPSVAR ako uchádzača o zamestnanie,
  • možnosť odpisu pôžičky po 5 rokoch vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike.

Poberateľom pôžičky môže byť každý študent I., II. a III. stupňa štúdia. Jedinou podmienkou je, aby bol v čase podania žiadosti o pôžičku zapísaný ako riadny študent vysokej školy.

Zdroj: Pavel Bielik

S akou sumou hospodári?

Tento rok Rada fondu na podporu vzdelávania vyčlenila na pôžičky pre študentov až 4 000 000 eur, čo je o 1 300 000 eur viac ako v minulom roku. Suma sa výrazne zvýšila, čo je aj obrazom dobrého hospodárenia fondu.

Prečítajte si tiež:
Lak na vlasy má omnoho širšie využitie, ako si myslíte. Dokáže odstrániť škvrny od atramentu i predĺžiť životnosť kytice

V akademickom roku 2017/2018 sme vyplatili 901 pôžičiek pre študentov v celkovej výške 2 032 700 eur (z 1 131 schválených pôžičiek vo výške 2 548 300 eur). Rozdiel je spôsobený tým, že nie každý študent, ktorému je pôžička schválená, nakoniec zmluvu o pôžičke podpíše.

Bude teda dosť pre všetkých?

Či bude dostatok peňazí pre všetkých žiadateľov, v tejto chvíli neviem povedať. Všetko závisí od počtu žiadateľov. Avšak musím poznamenať, že minulý rok dostali pôžičku všetci žiadatelia. Ak chcú teda študenti pôžičku, nech podajú žiadosť do konca októbra.

Uvádzate, že minulý rok ju dostali všetci. Prečo to tak doteraz nebolo?

Ako som vyššie spomínal, závisí to od počtu žiadostí. Po minulé roky sa stávalo, že celková suma požadovaných pôžičiek prevyšovala celkový objem financií, ktoré fond vyčlenil na pôžičky pre študentov.

Problém však bude aj na opačnej strane, keď robia chyby samotní študenti.

Súhlasím. Chyby sú rôzne, najmä vo fáze podávania žiadostí. Stáva sa, že študenti nepredložia celú žiadosť o pôžičku, často nepodpíšu žiadosť o pôžičku, nepredložia správne dokumenty, ktoré by ich zvýhodňovali v celkovom poradí žiadateľov. Najväčším problémom je ale asi ponechávanie predloženia žiadosti o pôžičku alebo vrátenia podpísanej zmluvy o pôžičke na poslednú chvíľu a s tým súvisiace premeškanie zákonných termínov.

V akom časovom rozsahu je potom splatnosť pôžičky?

Je to od 5 do 10 rokov. Študenti si môžu vypočítať výšku splátok prostredníctvom kalkulačky na našom webe.

Dokážu pôžičky splácať všetci?

Čo sa týka splácania, tak minimum študentov po skončení štúdia nedokáže splácať pôžičku. Rada fondu môže na základe individuálnej žiadosti tiež poskytnúť odklad splátok pôžičky alebo predĺžiť splatnosť pôžičky v prípade mimoriadnych životných situácií. Fond na podporu vzdelávania sa skutočne snaží svojim klientom vyjsť v ústrety v každej životnej situácii.

Zdroj: Pavel Bielik

Nie sú takéto pôžičky pre študentov, ktorí nemajú prácu a nezarábajú, trochu nebezpečné a zaväzujúce do budúcna?

Absolventi vysokých škôl patria k najmenej rizikovým skupinám, čo sa týka zamestnanosti. Drvivá väčšina klientov fondu riadne spláca svoje záväzky. Splátky sú však nastavené tak, aby ich klienti dokázali splácať a začínajú sa na približne 25 eur mesačne.

Prečítajte si tiež:
Výchova detí: Mama vs. Otec

Študenti prvého a druhého stupňa vysokej školy si môžu požičať do 2 500 eur, na treťom stupni až 5 000 eur. Vieme, kde najčastejšie investujú?

Podľa nášho prieskumu si študenti berú pôžičky najčastejšie na výdavky spojené so štúdiom, na nákup študijných pomôcok alebo na zaplatenie školného. Fond však účelovosť pôžičiek nesleduje.

Zvyšuje sa množstvo pôžičiek za rok pri porovnaní s predošlými rokmi?

Počet žiadostí v porovnaní s predchádzajúcim obdobím má klesajúcu tendenciu. Jedným z dôvodov je nižšia marketingová aktivita fondu, avšak tento rok sme aktivity v tejto oblasti posilnili. Chceme, aby študenti vedeli o možnostiach študentských pôžičiek, preto sme sa rozhodli marketing posilniť. Veríme, že to bude mať kladný dopad na počet predložených žiadostí o pôžičku, nakoľko sa aj objem financií na pôžičky zvýšil.

Žiadosti pre tento rok však môžu posielať už len do 31. októbra. Ako rýchlo sa dá vybaviť?

Študent si dokáže vybaviť žiadosť v priebehu jedného dňa. Je to individuálne u každého študenta. Aj keď sa na prvý pohľad žiadosť zdá komplikovaná, musím povedať, že naše referentky sú ochotné pomôcť pri každej otázke. Všetky informácie, ako podať žiadosť, sa nachádzajú na stránke Fondu na podporu vzdelávania. Študent to môže v skutočnosti stihnúť v priebehu dvoch-troch dní.

Študentská rada vysokých škôl spoločne s členmi Rady fondu pripravili návrh reformy fondu. O čo ide?

Konkrétne chceme reformovať študentské pôžičky. Takou výraznou zmenou by boli štátom garantované pôžičky s nulovým úrokom. Ďalej chceme dať možnosť doktorandom, aby mohli čerpať pôžičky vo vyššej sume ako doteraz. Pôžičku by mohli využiť napr. na dofinancovanie hypotéky, kúpu auta alebo rekonštrukciu svojho bývania. Tých nápadov, ako reformovať fond, je veľa. V súčasnosti komunikujeme s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a verím, že spoločne nastavíme nové pravidlá Fondu na podporu vzdelávania, ktoré pomôžu ešte väčšiemu počtu študentov. Reformu by sme chceli realizovať v roku 2019, teda predpokladaná účinnosť by bola od roku 2020.

Máte tip? napíšte nám mailom
Mohlo by sa vám páčiť

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií