fbpx
Klocher.sk
Magazín, ktorý tvoríme spolu

Bude za dekádu rokov Slovensko zelenšie? Vláda konečne schválila Envirostratégiu 2030

Máte tip? napíšte nám mailom

Vláda sľúbila dôslednú ochranu životného prostredia na Slovensku. V stredu (27.2.) schválila dlhoočakávanú Envirostratégiu 2030. Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia SR.

Po rokoch má tak Slovensko jasne stanovený postup, ako čeliť najväčším súčasným environmentálnym výzvam, ako je boj proti skládkovaniu odpadov, ochrana ovzdušia a ochrana druhov a biotopov. Po schválení vládou nastáva fáza uvedenia Envirostratégie do praxe. To sa bude diať prostredníctvom zmien zákonov či sektorových akčných plánov.

Environmentálne výzvy, ktorým Slovensko čelí, si vyžadujú dlhodobú víziu a strategické smerovanie. Práve Envirostratégia 2030, na ktorej pracoval veľký tím odborníkov, nastavuje ciele a navrhuje opatrenia, ako sa k nim dopracovať,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Osobitná pozornosť je venovaná environmentálnej výchove, pri ktorej zavedieme aj monitoring a vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít. Zlepšíme rozsah aj kvalitu zbieraných údajov, a to najmä v oblasti vôd, ovzdušia a odpadov a sprístupníme ich verejnosti,“ dodal štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla.

Envirostratégiu 2030 pripravili analytici Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) spoločne so 160 odborníkmi z ministerstiev, akademickej pôdy, vedeckých inštitúcií, podnikateľského a neziskového sektora.

Zdroj: facebook.com/Inštitút environmentálnej politiky – IEP

Hlavné ciele Envirostratégie 2030

Ochrana prírody

 • Zlepší sa ochrana biodiverzity a zamedzí sa zhoršovaniu stavu druhov a biotopov.
 • Do roku 2024 sa prehodnotí a zjednoduší systém chránených území a stupňov ochrany.
 • V národných parkoch budú bezzásahové územia tvoriť 50 % celkovej rozlohy národného parku do roku 2025 a 75 % tejto rozlohy do roku 2030.
 • V bezzásahových územiach bude ťažba zakázaná a na ostatnom území bude uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie.
 • Zároveň sa zvýši aj kontrola ťažby dreva.
 • V rámci udržateľného hospodárenia s pôdou bude ekologická poľnohospodárska výroba zaberať aspoň 13,5 % celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy.
 • Slovensko dosiahne dobrý stav vôd a prijaté zelené opatrenia zabezpečia zvýšenú ochranu pred povodňami.
 • Zadržiavaním vody, lepším plánovaním v krajine a zodpovednejším hospodárením s vodou prispejeme k obmedzeniu sucha a nedostatku vody.

Využili sme predkupné právo a začiatkom roka ministerstvo odkúpilo súkromný pozemok v Národnej prírodnej rezervácii…

Zveřejnil(a) Ministerstvo životného prostredia SR dne Středa 6. února 2019

Ochrana ovzdušia

 • V oblasti ochrany ovzdušia sa hlavné opatrenia zameriavajú na utlmenie spaľovania uhlia, ekologickú dopravu a efektívnejšie a čistejšie vykurovacie systémy.
 • Dôslednejšie sa bude tiež uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“.
 • Odstránené by mali byť tiež environmentálne škodlivé dotácie na uhlie alebo biomasu z neudržateľných zdrojov.
 • Kvalita ovzdušia sa v roku 2030 zlepší a nebude mať výrazne negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.
 • V oblasti zmeny klímy zníži Slovensko emisie skleníkových plynov v sektoroch obchodovania s emisiami o 43 % a mimo týchto sektorov minimálne o 20 % oproti roku 2005. 
Prečítajte si tiež:
Chodci vs. električky 0:1 – Česi chcú zabrániť nehodám drsnou kampaňou

Zelené hospodárstvo

 • Na Slovensku sa budú postupne zavádzať princípy obehového hospodárstva.
 • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu na minimálne 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %.
 • Zvýši sa používanie preventívnych opatrení na prevenciu vzniku čiernych skládok.
 • Slovensko do roku 2030 obmedzí produkciu potravinového odpadu. Reštaurácie a supermarkety budú povinné potraviny ďalej využiť, a to buď darovať nezávadné potraviny charite, alebo potraviny po záruke kompostovať či energeticky zhodnotiť.
 • Zelené verejné obstarávanie pokryje aspoň 70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných obstarávaní a výrazne sa zvýši podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. E
 • nergetická náročnosť priemyslu Slovenska sa priblíži priemeru EÚ. V oblasti výroby energie bude preferovaná výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá svojou povahou nezaťažuje životné prostredie.

Envirostratégia 2030 prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, v rámci ktorého k nemu bolo podaných 444 pripomienok. Následne sa dostala na rokovanie vlády. Aktuálne bude nasledovať fáza implementácie stratégie a napĺňanie jej cieľov, a to najmä pri zmenách zákonov, nastavení podporných mechanizmov a sektorových akčných plánov.

Prečítajte si tiež:
Svetový deň učiteľov: Na viac ako 1100 školách dnes vyučujú v čiernom, kritizujú tak vládu, že neplní sľuby

Zdroj titulnej foto: Eva Jonisová

Máte tip? napíšte nám mailom

Na personalizáciu obsahu, poskytovania služieb sociálnych sietí a analýzy návštevnosti využívame súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov. OK Viac informácií